Friday, March 4, 2011

THƠ SƠN TRUNG

NGÀY MỚI


Mt mai thc dy,
Việt Nam thay đổi màu cờ
Quần chúng tập họp ngoài đường phố
Cùng nhau hô to:
Độc lập! Dân chủ! Tự do!
Nhân dân xé cờ đỏ,
Đập nát tượng già Hồ
Và đem xác quỷ đốt thành tro!

Nửa thế kỷ nay
Dân ta đau khổ
Hàng triệu người phải ngục tù
Hàng triệu người phải hy sinh vì quỷ đỏ
Hàng triệu bà mẹ già mòn mỏi trông con!

Trường Sơn ! Trường Sơn
Nấm mồ tập thể.
Quạ kêu vang dậy rừng xanh
Thái Bình Dương! Thái Bình Dương!
Biển khơi kêu gọi hồn ai?
Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!
Những vành khăn tang trắng!
Đau khổ nào nguôi?


Ôi! Cuc chiến quang vinh
Ôi H Chí Minh! H Chí Minh
Ái Quc đã thành phn quc!
Nhng anh hùng chiến sĩ
Nay tr thành nhng k bán nước cu vinh!
Nhng người hô hào chng bóc lt
Nay cướp nhà, cướp đt ca nhân dân!
Chúng ly cp hàng t đô la
Chúng gi ngân hàng Thy Sĩ
Và ăn chơi phung phí,
Chúng xây nhà cao ca rng.
Chúng đưa nhân dân ta
Làm nô l khp nơi trên thế gii
Chúng bt giam các nhà tu hành
Chúng khng b các nhà đu tranh
Hn thu tri xanh!
Chúng hng hách vi dân lành
Nhưng chúng khiếp đm trước quan thy Bc Kinh!
Bên kia bn ch hng hách truyn lnh,
Bên này lũ tôi t hèn mt rung mình!
Ông cha ta ngày xưa anh dũng,
Mà nay con cháu hèn h cúi mình!


Tri đt ri thay đi
Mt mai thc dy
Đt nưóc bình yên
Chúng ta treo c dân ch
Chúng ta xây đi t do
Tr con đi vào trung
Không còn tht khăn quàng đ
Người nghèo đi vào nhà thương
Không phi kh vì vin phí.
Chuông reo vui khp nhà chùa,
Hoan h thin nam tín n.
Và trong giáo đường,
Người tp np vào ra l chúa.

Tôi đến t Canada
Bn v t Đc quc
Anh t California
Chúng ta v thăm m, thăm cha
Thăm m tiên t
Thăm nhng bè bn năm xưa
Chúng ta chung mt màu c
Chúng ta bt tay xây dng
Mt đt nước Vit Nam
Tht s Đc lp, Dân ch và T Do!
Sơn Trung
No comments: