Sunday, February 27, 2011

PHẬT GIÁO HÒA HẢO


Giai đoạn đâù, PGHH cho mọi người thấy VN hiện đang bị nạn xâm lăng cũa TQ, do đó phải dựng lên phong trào bảo vệ đất nước ngay lúc này...... Kế đến, tìm cách nào để bảo vệ có hiệu quả, một khi kẻ xâm lược lại là đồng chí cs, anh cả TQ khổng lồ bên kia biên giới ??? Dựng lên Hôi Nghị Diên Hồng, trưng cầu ý dân để chọn một chính thể thích nghi trước nguy cơ mất nứơc.... khơi lại dòng lịch sữ oai hùng cũa nước Việt thuỡ xưa, khi sơn hà nguy biến tổ tiên ta đã làm cách nào ? Cuối cùng, kết quả Trưng Cầu Dân Ý cho thấy, không thế nào duy trì đảng cs và chánh phủ vc mà có thể chóng lại cs đàn anh TQ hưủ hiệu đựơc, cs phải bị giải thể..... bất chiếc tư nhiên thành. Đòn này cũa cụ Lê Quang Liêm, PGHH không thua ngài Gia Cát Lượng Khổng Minh, nhưng tất cả người QG phải đoàn kết và quyết tâm thì vận nước sẻ tới thời thái lai. T. Trí Tuệ

Trân trọng kính chuyển để QÚY VỊ tham khảo và phổ biến rộng rãi. Hoan nghênh và cảm phục tinh thần yêu nước thương dân của cụ LÊ QUANG LIÊM và Qúy Anh Chị Em thuộc Giáo Hội Trung Ương Hòa Hảo Thuần Tuý về việc đã thành lập các Đoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo chống giặc xâm lăng Tàu cộng để bảo vệ đất nước. Nhưng rất tiếc không thấy đề cập gì đến cùng toàn dân chống độc tài, đảng trị, đàn áp tôn giáo, tham nhũng CSVN !!!
Hy vọng rằng Lãnh đạo tinh thần Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Hoà Hảo Cao Đài... sẽ cùng nhau liên kết tổ chức các Đoàn Thành Niên Việt Nam từ Bắc chí Nam và hải ngoại, để cùng toàn dân bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và đấu tranh chống lại những kẻ độc tài, đảng trị, tham nhũng, hại dân, bán nước.
Kính mến,
Bs LE Thị Lễ


GIÁO HỘI TRUNG ƯƠNG
TỔNG VỤ TRUYỀN THÔNG


SỐ: 101/TT/TƯ

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY


THÔNG CÁO

Để đáp ứng nhu cầu tình thế trong phong trào chống giặc xâm lăng Tàu cộng, Giáo Hội PGHH Thuần Túy đã nhóm Hội Nghị bất thường vào lúc 9 giờ tối ngày 23 tháng 2 năm 2011 tại Văn phòng Giáo Hội Trung Ương dưới quyền chủ tọa của cụ Lê Quang Liêm.

Sau khi phân tích và nghiên cứu hiện tình của đất nước dưới chế độ CHXHCNVN và sự yếu hèn của đảng CSVN ngày càng nhân nhượng trước những áp lực của Tàu cộng sẽ là một đại họa mất nước.

Là con Hồng cháu Lạc đã có những trang sử vẻ vang oanh liệt trước năm châu bốn bể:

Ngàn năm Bắc địch giày bừa,

Mà còn đứng dậy tống đưa quân thù.

Nay chẳng lẽ gần 90 triệu con Hồng cháu Lạc lại để cho Tàu cộng ung dung thôn tính VN. PGHH Thuần Túy quyết tâm tay nắm tay, lòng chung lòng với toàn thể đồng bào để cứu nước.

Phiên họp bất thường ngày 23-2-2011 đồng thanh quyết dịnh:

Thành lập “ĐOÀN THANH NIÊN PGHH YÊU NƯỚC” gồm có”

-Tổng Đoàn Trưởng: HÀ VĂN DUY HỒ.

-Đoàn Trưởng Tỉnh An Giang: PHAN VĂN CHÚNG.

-Đoàn Trưởng tỉnh Đồng Tháp: NGUYỄN VĂN NGÂN.

-Đoàn Trưởng Tỉnh Hậu Giang&TP.Cần Thơ: NGUYỄN VĂN CƯỜNG.

-Đoàn Trưởng Tỉnh Vĩnh Long: NGUYỄN NGỌC TÂN.

-Đoàn Trưởng Tỉnh Kiên Giang: NGUYỄN PHỤNG SỒ.

-Đoàn Trưởng Tỉnh Sóc Trăng: NGÔ HỒNG ĐỨC.

Mỗi đoàn THANH NIÊN PGHH YÊU NƯỚC sẽ hoàn tất sự tổ chức nội bộ trong vòng 30 ngày, chiếu theo chỉ thị của cụ Hội Trưởng Trung Ương PGHH Thuần Túy.

Thanh niên nghĩa vụ phi thường,

Phận là phải biết yêu thương giống nòi.

-----------

Bấy lâu nay khát khao tự trị,

Thanh niên đoàn chuẩn bị xong chưa?

Chừng nào sức mạnh có thừa,

Diệt trừ kẻ bạo cho vừa lòng dân

(Lời kêu gọi của Đức Huỳnh Giáo Chủ)

Sài Gòn , ngày 23 tháng 2 năm 2011

Tổng Vụ Trưởng Truyền Thông,

Ký tên : TRƯƠNG THÀNH LONG

No comments: