Monday, January 31, 2011

THƠ NGUYỄN KHÔI


KHÚC GIAO THỪA

Được cả đêm nay Anh bên em
Cành Mai bừng nở lúc nửa đêm
-Giao thừa "thừa" cả...im không nói
Để mặc lời hoa với con tim .
NK*-2. GỬI BẠN XA

"Nhất niên tượng tận dạ
Vạn lý vi qui nhân" (1)
-Đái Thúc Luân (732-789)

Tặng : Sơn Trung

Đêm nay đêm trừ tịch
-Ai người là cố nhân ?
Vũ trụ cô đơn quá
Nghe lạnh...ớn tâm thần !
-(1) Cuối năm, đêm sắp hết
Muôn dăm, chửa dừng chân
NK*-3,ĐÔI TA-ĐÊM TRỪ TỊCH
Tặng : Tiểu Hà

Đêm nay , đêm trừ tịch
Các con đều ở xa
-Tắt đèn, ngồi tĩnh mịch
Trên lầu một đôi ta...
Cứ như là bóng ma
Cho hồn tha hồ "biến"
Nghĩ gần rồi nghĩ xa
Cuộc đời là "dâu biển"
Ngoài phố đèn đã giảm
Cả một trời mù sương
Trong phòng, ta lặng lặng
Tự cứu rỗi linh hồn
Đêm nay là đêm thương
Đêm nay là đêm nhớ
Lòng trỗi bao nguồn cơn
Đã qua bao sóng gió
Tất cả âm u cả
Ta ngồi sát vào nhau
Âm thầm trong hơi thở
Như bay giữa trời sao ?...
Hà Nội, đêm Giao thừa
Nguyễn Khôi - thân tặng...

No comments: