(photo KienMa - NM cc)
Đêm nay ngó trăng, không ngắm trăng
Ngó mông mênh rồi dửng dưng rằng
Cây với cội mùa đông tàn lụi
Em biến đi như nắng cuối năm
Đêm đông ngó trăng, mảnh trăng lu
Người lưu lạc lạnh buốt sương mù
Giờ kỉ niệm trở thành hoang phế
Còn nẽo về? Như nẽo thiên thu!
Tuyết mịt mù, trăng cũng lạnh rung
Như em gái thượng ngủ trong rừng
Trong cơn lạnh, em mơ xuống phố
Phố giờ đây mưa lũ ngập đường
Đêm nay nguyệt tịch, đêm ba mươi
Treo chiếc đèn lồng đón giao thừa
Và tự xông đất đem chút rượu
Rượu thay trăng đối ẩm đong đưa
NGHIÊU MINH