Saturday, November 20, 2010

THƠ Ý NGA

THƠ [1]
Thơ không tặng những ai còn mê ngủ
Vui xứ người quên xiềng xích anh em
Thơ không tặng những kẻ đời ấm êm
Sống lạnh lùng trước niềm đau đất Mẹ.
Thơ không viết những lời ru êm nhẹ,
Những cuộc vui với đình đám hội hè.
Thơ nhắc nhở đời trên búa, dưới đe
Của dân ta dưới bóng cờ nhuộm máu.
Ý Nga, 15-8-1999.
[Trích thi tập TRÁI ĐẮNG QUÊ NHÀ, nhạc sĩ Trần Quan Long đã phổ nhạc]
THƠ [2]
Thơ kêu gọi đánh thẳng vào huyệt đạo
Của bạo quyền để giải cứu dân oan
Hỡi năm châu, ai trung nghĩa lưỡng toàn
Hãy ngồi lại bằng niềm tin sắt đá!
Thơ tạ ơn những anh hùng chí cả,
Bao anh thư tuẫn tiết bởi nước nhà
Thơ bừng bừng từng điệp khúc Thương Ca
Chuyện không lạ*: chuyện san hà nguy biến!
Ý Nga, 19-11-2010.


No comments: