Saturday, November 20, 2010

NGHIÊU MINH * MẶT NGỌC TÌNH YÊU

mặt ngọc tình yêu
nhạc lời NGHIÊU MINHtrình bày Quốc Ðại
Mặt trời, mặt trời
Một đời soi qua bóng cây
Mặt trời, mặt trời
Một đời xuyên qua áng mây
Bóng em là bóng cây
Bóng em là bóng mây
Bóng em là rừng
Sống trong khung trời
Từng ngày, từng giờ
Một đời em yêu mãi anh
Từng ngày, từng giờ
Một đời em yêu của anh
Xin cây yêu nhau
Cho bóng dài lâu
Xin mây yêu nhau
Cho gió về mau
Xin yêu thương đi giữa muôn trăng hoa đầy
Xin đôi tim reo mãi đêm tơ vương này
Như kêu trong mơ
Cho nhau mãi ngày sau
Cho nhau mãi ngày sau
Đừng buồn, đừng sầu
Vì tình khơi bao nét vui
Thì đừng, đừng buồn, đừng sầu
Em yêu của anh
Kêu tên, em yêu mênh mông đầy yêu thương

Kêu tên, em yêu mênh mông đầy yêu thương...
Nghiêu Minh

No comments: