Sunday, November 21, 2010

TẠP CHÍ VĂN HÓA VIỆT NAM 162

SƠN TRUNG
chủ biên
Ngôi đền lộng lẫy được thiết kế theo hình một hoa sen ở New Delhi - Ấn Độ. Ảnh: Internet


số 162
ngày 21 tháng 11 năm 2010
No comments: