Tuesday, November 16, 2010

HUỲNH TIẾN NGHIÊU * HÌNH ẢNH QUÊ HƯƠNG MIỀN TRUNG








HÌNH ẢNH QUÊ HƯƠNG MIỀN TRUNG TỪ TRĂM NĂM TRƯỚC

HUỲNH TIẾN NGHIÊU
sưu tập và trình bày



A.THÀNH TRÌ, CUNG ĐIỆN, QUÂN ĐỘI


Ngọ môn

Tổng quát cựu đô Huế

Kỳ đài

Thành phố Huế bên sông Hương


Bách quan triều bái


Súng thần công


Tượng binh


Mã binh


Ngự lâm quân



Ngự lâm quân

Ban nhạc hoàng cung

Ban nhạc hoàng cung

Đàn Nam Giao (Tế Trời)


Vua đi tế Giao

Hải Vân quan


Cổ thành Quảng Trị


Hoành sơn quan




Quảng bình quan


B. XÃ HỘI VIỆT NAM


1.Tứ tuần đại khánh vua Khải Định (1885-1925)


Cổng thành kết hoa


Cung điện treo cờ



Ban nhạc Nam Định vào kinh mừng lễ


Vua Khải Định ngự yến


Vua thết tiệc quần thần


Vua và thái hậu đi thuyền xem đua thuyền trên sông Hương



2. Đám tang vua Khải Định

Vua Bảo Đại đứng cạnh linh cữu

Đám tang ra khỏi cung


Đám tang vua Khải Định, voi dẫn đầu


Đám tang đi trong hoàng thành


Đám tang ra cổng thành
Đám tang đến lăng

3. Vua Bảo Đại

Vua Bảo Đại lên ngôi


Vua Bảo đại đăng quang, dân chúng đón chào






Hôn lễ vua Bảo Đại

Hôn lễ vua Bảo Đại


4. Giáo dục thời Nho học


Thầy đồ dạy học







Học trò mang lều chõng đi thi


Học trò làm bài trong trường thi




Các quan coi thi


5. Giáo dục thời Pháp thuộc



Tiểu học trường làng


Trung học trường tỉnh


Trung học


6. Sinh hoạt


Chùa

Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương


Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế


Chợ ở Huế

Ai về Cầu ngói Thanh Toàn,
Cho em về với một đoàn cho vui.


Viết câu đối


Băt cá

Chợ và hàng cắt tóc



7. Đàn ông và gia đình



Quan binh


Quan lại

Gia đình quan



Quan đi cáng

Một nho sĩ để móng tay dài


Một nho sĩ đọc sách


8. Phụ nữ








9. Người thiểu số














No comments: