GƯƠNG NGƯỜI LÍNH GIÀ

Kính tặng những Người Lính Yêu Quê Hương

Chưa đến nỗi bị con… tước bằng lái

Ngày vẫn còn qua lại phố thân quen

Đón con, rước cháu; tư cách luyện rèn…

Đêm ôn lại một thời chinh chiến cũ.

Bạn dăm đứa còn thì thầm tâm sự:

-Lính Chưa Hư ôn sinh tử một thời,

Chưa đầu hàng, Người Lính Bị Bỏ Rơi

Vẫn chiến đấu trong địa bàn hải ngoại!

Ngày trở lại dẫu tìm hoài chưa thấy,

Mộng Nam Ai vẫn tận tụy hết lòng

Giang san chung là di sản cuối cùng

Quyết bảo vệ! Người Lính Già chí nghĩa!

Thơ rộn rã lời ngợi khen: chí cả!

Không lơ là! Chẳng ếch, nhái, nhóc nhen

Anh thản nhiên: ơn tiên tổ đáp đền,

Lính còn sống, còn tuổi tên kiêu hãnh!

Ý Nga

Canada 12-10-2010.