Sunday, October 31, 2010

THƠ QUÝ BÙIBên bờ ao nhà mình

Cái ao nhà Em rộng lại sâu,
Sâu lắm, ra xa ngập cả đầu.
Hằng đêm Em vẫn thường ra tắm
Múc nước dội lên toé chân cầu

Thủa ấy tuổi Em đôi tám thôi
Thơ ngây như nụ mới đâm chồi
Em vẫn tắm truồng bên ao rộng
Gặp thằng phải gió ở cạnh bên

Hôm nào trăng sáng lắm mới thôi
Nó hay nhìn lén phía sau thềm
Một hôm nó gạ dậy bơi thử
Nó bảo chỉ cần mất vài đêm

Nó bảo muốn bơi bắt chuồn chuồn
Cắn rốn vài đêm biết bơi luôn
Thích qúa Em ừ cho nó thử
Nó hứa không đau chỉ buồn buồn

Rồi đêm nó hẹn ở bờ ao
Bảo Em cởi áo vắt bờ rào
Đưa rốn ra cho chuồn chuồn cắn
Rồi Em thấy nhột nhột làm sao

Em thấy mơ màng như muốn bay
Bơi trong ngây ngất sướng mê này
Chợt thấy đôi tay thằng phải gió
Vượt qua cái rốn cả gang tay.
Quý Bùi


No comments: