Friday, September 10, 2010

THƠ Á NGHI


THU ĐƠN

Đêm mưa không một vì sao

Gió reo, không cả ôi chao trăng ngà!

Đèn đường vàng, soi mình ta

Cô đơn ai gọi mà da diết về?

Á Nghi, 15.4.2003.


KHI THU SANG

Trời sương mù mờ giăng

Đường bụi tuyết lấm-tấm

Hơi, chừng đà giá băng

Lá vàng, mềm hơi ẩm

Tháng này, trời của thu

Tháng buồn, tiết âm u

Thi nhân ai thổn thức?

Khi vào thu, nhàn du!

Á Nghi, 23.10.2001.YÊU… TRĂNG

Nhà tôi mở sưởi đó nha!

Anh đừng trêu quá, nóng lùa, má ran

Đùa dai thì cho tôi can

Chữ tình không nhận, đừng than thở hoài

Trăng cao sáng cả muôn loài

Chớ đem xuống thế viết bài thơ Si

Trăng về dăm bữa lại đi

Anh làm trăng giận, được chi hỡi người?

Á Nghi, 26.4.2006.

SẦU THU

Hẩm hiu một bóng, hẩm hiu!

Mình em đối bóng buổi chiều cô đơn

Lá vàng dường cũng vàng hơn

Gió thu dường cũng giỗi hờn buốt tim

Mưa nghiêng, bong bóng nổi chìm

Lòng em giấu kín nỗi niềm sầu thu.

Á Nghi, 13.10.2007.

CƠN ĐAU

Loài thủy sinh úng thủy

Ngày buồn nhũn ưu tư

Cơn đau tim phung-phí

Lá uá, vàng... tiểu thư

Màu xanh đâu rồi nhỉ?

Mà cơn đau ngất ngư?

Em ru hồn mộng mị

Cho qua đời tạm cư!

Á Nghi, 21.3.2006

No comments: