Wednesday, September 29, 2010

GS. VŨ QUỐC THÚC * TRUNG LẬP CHẾGiải pháp nào cho VN truớc xâm lăng tàn bạo của TC ? GS. Vu Quoc Thuc - Trinh Khai

September 21, 2010

Từ mấy nam qua đến nay “Ủy Ban vận động quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn cho Việt Nam” – Chủ tịch : GS. Vũ Quốc Thúc -… đã và đang vận động để VN đi đến quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn theo quốc tế công pháp.

Với tác phẩm thật quý hóa Thời đại của tôi chúng tôi đã thấy tấm lòng cao cả vì nuớc và tấm tình vô biên vì dân của Giáo Sư Đại Học Vũ Quốc Thúc. Từ mấy nam qua đến nay “Ủy Ban vận động quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn cho Việt Nam” – Chủ tịch : GS. Vũ Quốc Thúc – qua Paltalk, qua các bài xã luận, giải thích …… đã và đang vận động để VN đi đến quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn theo quốc tế công pháp. Lập truờng của chúng tôi truớc sau vẫn là một. Mục đích chính là bảo vệ nền độc lập tổ quốc và tự do cho toàn dân.

Vì hiểm họa TC, vì tiền đồ tổ quốc, vì thuơng dân Việt tất cả chúng Ta phải tránh mọi “vọng tuởng” và nhìn sự thật, tất cả sự thật duới mọi dạng thái (la vérité, toute la vérité, rien que la vérité).

I- “Vọng tuởng” về giả thuyết, lý thuyết.

Qua bao nhiêu cuộc tranh luận sôi nổi, trắng đen lẫn lộn giữa các lý do đáng kính và lý do hậu ý cá nhân, qua nhiều giả thuyết, lý thuyết….. đâu là Sự thật truớc xâm lăng tàn bạo của TC ? :

a,- Phải chiến đấu vũ trang với TC.

TC có hơn 2 triệu lính, có ngân quỹ quốc phòng chỉ sau có Mỹ. Trong truờng hợp này GS Đại Học Vũ Quốc Thúc đã hỏi các tác gỉa đề ra : “ Phuơng tiện đâu ? Quý vì có đồng ý để con cháu mình tham gia giải pháp này khi có động viên ? Con cháu có nghe lời không ? “ ==> Đây chỉ là “vọng tuởng”.

b,- Phải chiến thắng CSVN truớc.

Qua hơn nữa thế kỷ với miền Bắc, qua gần 40 năm với miền Nam, cuộc đấu tranh giữa các phe phái đâu đã ngưng ? Trong khi đó nạn xâm lăng TC càng ngày càng khẩn truơng : biên giới bị lấn chiếm, các đảo bi xâm chiếm, kinh tế và chính trị càng bị lệ thuộc. TC sẽ điệt CSVN khi đã thôn tính xong VN (hết thỏ thì làm thịt chó săn) ==> Đây chỉ là “vọng tuởng”.

c,- Phải hợp tác với Nhà nuớc CSVN để xây dựng kinh tế truớc.

Hiện nay một nhóm lãng đạo Độc Đảng VN đang bán nuớc VN cho TC, buôn dân và để ngoại bang khai thác dân nô lệ VN. Về hợp tác để củng cố địa vị của họ, huởng ứng việc làm đáng trách của họ, tiếp tay với họ để bán nuớc …… Nên làm hay sao ? ==> Đây chỉ là “vọng tuởng”.

d,- Phải đi đến “dân chủ” để chống TC.

Giải pháp dân chủ không thể đến một sớm một chiều cho VN qua mấy thế hệ hoàn toàn không biết tí gì về dân chủ. Dân chủ theo Độc Đảng CSVN : “Đảng cử dân bầu” ?. Nếu hiểu sự thật các nguời yêu nuớc, các đảng phái và dân Việt phải biết đấu tranh hữu hiệu trong nhiếu năm thì VN mới đến đuợc dân chủ sự thật. Với chính trị xâm lăng khẩn cấp TC, dất nuớc VN đâu còn thời gian chờ đợi. Khi Chính trị bành truớng TC đã thành công thì còn gì nữa hai chữ dân chủ VN để bàn, để mà tranh luận như các Cụ nói “Ván đã đóng thuyền ….thì thôi”. ==> Đây chỉ là “vọng tuởng”.

II- Sự Thật

a,- Chính trị thế giới và biển Đông. (*)

Biển Đông là mạch máu lưu thông của cả thế giới với hiện tình phát triển kinh tế của Á Châu, là Sự thật sống còn của các nuớc Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Việt Nam …… Lào, Miên, các nuớc ASEAN ….. cũng là quyền lợi đặc biệt của Mỹ, Úc, Ấn Độ, Nga Sô ….. v. v. …

Vì Sự thật này tất cả thế giới đều mong một giải pháp “không chiến tranh” để Biển Đông vẫn là giải pháp quốc tế, Sự thật sau đó là Việt Nam sẽ là giải pháp tối hậu vì trên địa bàn chính trị thế giới VN Nam là nút chận duy nhất truớc Chính trị bành truớng TC về biển Đông.

b.- Chính trị bành truớng TC và biển Đông. (*)

Ý đồ xâm luợc TC đã quá rõ ràng : xâm lăng và lệ thuộc VN, độc đoán nới rộng hải phận để chiếm toàn bộ biển Đông nghĩa là nắm giữ mạch máu kính tế thế giới, đây là Sự thật sống còn của cả Á-Châu

c,- Địa thế VN và biển Đông. (*)

Theo tài liệu lịch sử về ký kết giửa Chính Phủ Pháp (VN là thuộc địa) và Chính Phủ Mãn Thanh (Trung Quốc là thuộc địa) các Đảo Hoàng Sa và Truờng Sa là thuộc chủ quyền VN. Giá trị chủ quyền này vẫn còn đối với VNCH tại LHQ, nên truớc công pháp quốc tế lá thư của Phạm văn Đồng dâng đảo cho TC hoàn toàn không có giá trị. Với các đảo này lãnh hải VN bao gồm gần hết biển Đông. Cũng vì sự thật này VN đang là nạn nhân và mục tiêu của sự tham vọng, bành truớng TC.

(*) Tác giả đã có viết bài trình bày chi tiết vế các vấn đề này


III- Giải pháp chận đứng Chính trị bành truớng TC về biển Đông

A,- Truớc hiểm họa khẩn truơng Mất Nuớc Diệt Vong, giải pháp của VN phải giải đáp các điều kiện nào ?

Mỗi chúng TA (hải ngoại, quần chúng, đảng phái chính trị, cán bộ, công an, quân đội,….. đảng viên CS…) phải nhìn sự thật vì quyền lợi đất nuớc, vì tồn vinh dân tộc dù không đúng ý mình, dù vì « vọng tuởng » hoặc « vọng ngã » của chính mình :

a,- Truớc việc xâm lăng TC, VN không đủ khả năng để tự giải quyết : đây là sự thật .

VN Bất lực về mọi mặt : quân sự ; kính tế ; tài chánh ; nhân sự……

b,- Phải có sự đồng thuận của các nuớc Á Châu, Mỹ, Úc .. : đây là sự thật .

Bành truớng TC về biển Đông gặp 02 trở ngại lớn nhất : Đài Loan và Việt Nam.

** Giải pháp Đài Loan đã hình thành : đây là sự thật

Truớc sự bành truớng TC về biển Đông, Nhật và Mỹ đã ký kết một thỏa hiệp ngày 01.05.2006 về chỉ huy chung (commandement intégré) giữa Quân đội Nhật và Quân đoàn I của Mỹ với mục đích xát nhập 02 lực luợng để bảo vệ Nhật, các nuớc lân cận Nam Hàn và eo biển Đài Loan (nghĩa là Đài Loan). Vì hiệp uớc này Thủ Tuớng nhật J. KOIZUMI đã xin Quốc Hội Nhật sữa đổi quan trọng trong hiến pháp.

** Giải pháp Trung Lập VN đã đủ điều kiện : đây là sự thật

Đúng là thiên thời vì quyền lợi quá to lớn của các nuớc Á-Châu, Mỹ, Úc … Vì Địa thế VN với biển Đông nên giải pháp Trung Lập VN sẽ gỉải quyết thật tốt quyền lợi thế giới và VN ==> đúng là địa lợi. Truớc hiểm họa xâm lăng TC, tất cả nguời Việt yêu nuớc đã một lòng . Đây là sự đoàn kết của mọi tầng lớp dân Việt ==> đúng là nhân hòa.

c,- Vì quyền lợi cá nhân không nuớc nào kể cả Mỹ và TC muốn chiến tranh cả. Nếu có sự bất ổn hoặc xáo trộn quan trọng trong vùng thì Trung Công không có khả năng nuôi 01 tỷ 700 triệu dân (1.700.000.000 theo nhận xét của các chuyên viên) : đây là sự thật

B,- Lịch sử TRUNG LẬP

Mục đích để tránh ngộ nhận danh từ Trung Lập (Neutralité) do cả thế giới dùng (không có tính cách sáng tác cá nhân).

** Thủy Điển – La SUÈDE.

Trung Lập thuờng trực (Neutralité permanente) đuợc ghi rõ ràng trong Hiến Pháp. Nhờ vậy Thủy Điển đã tránh đuợc sự tàn pháp cũa Đệ I và Đệ II thế chiến và chiến tranh Lạnh

** Nước ÁO – L’Autriche.

Sau Đệ II thế chiến Nước ÁO bị chiếm giữ bởi 04 cuờng quốc, nhờ khôn khéo trong ôn hòa họ đã lựa con đuờng Trung Lập thuờng trực và vũ trang đuợc ghi rõ ràng trong Hiến Pháp (Dispositions générales -Article 9a…), qua đó Nước ÁO đã hoàn toàn Độc Lập Tự Do.

** THỤY SỸ – La Suisse.

Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn đã đuợc ghi rõ ràng Trong Hiến pháp THỤY SỸ (Điều 185 : (Le Conseil fédéral) Hội Nghị Liên Bang có thẩm quyền quyết định mọi hành động để bảo toàn lãnh thổ, Độc Lập và Trung Lập của THỤY SỸ ).

C,- TRUNG LẬP PHÁP LÝ VĨNH VIỄN VN.

** Đâu là sự thật về Chính trị VN hiện nay ? :

= Truớc đây Chủ Tịch nhà nuớc Ông Nguyễn Minh Triết dã xác nhận tại Hoa Kỳ : “Ngoại giao VN mở rộng, đa dạng và đa nguyên” (Les politiques étrangères du VN seront élargies, multiformes et multilatérales…..)

= Mới đây Thứ trưởng Quốc phòng VN, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố: “Chính sách quốc phòng của Đảng và Nhà nước chúng tôi thể hiện nhất quán phương châm “ba không”: “Không tham gia các liên minh quân sự hoặc là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, – Không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự tại VN, – Không dựa vào nước này để chống nước kia”.

= Gần đây Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Lê Công Phụng tuyên bố :”Việt Nam mạnh mẽ ủng hộ chính sách ngoại giao của Mỹ là quay lại Đông Nam Á và Đông Á….”

Nào chiến hạm Mỹ, nào ngoại truởng H. Clinton đến, nào liến kết quân sự với Nam Duơng, nào ASEAN… v. v. ….. một số câu hỏi đuợc ra :

a,- VN đang “đánh đu” giữ 02 cuờng quốc ? Một mặt vẫn mất đất, mất đảo…(vì TC) mặt khác thêm lệ thuộc (với Mỹ) … càng kéo dài thời gian thì càng nguy hiểm cho tuơng lai VN

b,- VN đang thật sự thi hành Quy Chế Trung Lập (Neutralité de facto) ? Nếu là Độc Đảng kẻ nào nắm đuợc lãnh đạo Đảng sẽ nắm đuợc Đảng, Nhà nuớc, Đất nước và toàn Dân. Độc lập Tự do đâu còn nghĩa lý gì, thì Dân Chủ chỉ là “vọng tuởng” mà thôi ! !

c,- Vì đất nuớc, vì dân tộc, vì hòa bình …… VN đã có khả năng tự dặt một nền Trung Lập Pháp Lý Vĩnh Viễn (Neutralité de jure) bằng cách sữa đổi hiến pháp :

** Giải pháp Trung Lập hòa bình hội đủ điều kiện nêu trên.

Giải pháp này sẽ đem lại hòa bình an ninh cho toàn vùng biển đông. VN nay là thành viên chính thức của Hội Đồng Bảo An LHQ, của Hôi đồng các nuớc Á Châu ASEAN. Qua đó VN không cần qua các đuờng lối nào hết như Thụy Sỹ, Áo…., tự do sữa đổi Hiến Pháp (*) để trở thành 01 nuớc Trung Lập Vĩnh Viễn vì đó là nguyên tắc cơ bản tuyệt đối về Chủ Quyền Quốc Gia thành viên HĐ BA LHQ dựa theo nguyên lý cơ bản của chế độ lập hiến (le principe de la constitutionnalité).

(*) Vì an-ninh biển Đông Nhật đã sữa đội Hiến Pháp duới Thủ Tuởng J. KOIZUMI

Truớc sự biến động thật nguy hiểm tại biển Đông, VN cần có giải pháp cấp thời hữu hiệu : Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn (Neutralité Perpétuelle) đuợc ghi rõ ràng trong Hiến Pháp với các điều kiện :

1.- Không tham gia liên minh Quân Sự vào thời bình cũng như thời chiến để tránh bị lôi cuốn vào mọi xung đột tuơng lai.

2.- Thành lập Thể Chế Trung Lập Vũ Trang để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và Quy chế Trung Lập Vỉnh viễn của mình. Nhiệm vụ chính của Quân Đội là tự bảo vệ đất nuớc.

3.- Giao thuơng công bằng với mọi quốc gia khi xẩy ra xung đột. Vào thời bình VN sẽ hoàn toàn Tự Do vô hạn chế về ngoại giao và ngoại thuơng với toàn Thế Giới.

4.- Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn của VN sẽ đuợc chính thức ghi nhận trong Hiến chuơng Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Khi các nuớc thành viên LHQ thừa nhận Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn VN, họ sẽ phải tôn trọng và bảo vệ VN truớc mọi đe dọa ngoại bang qua sự đồng thuận của các nuớc Á Châu, Mỹ, Úc .. .– kể cả TC cũng đuợc trấn an vì không có đối nghịch đặt căn cứ quân sự tại VN.

Vì lý do nêu ở phần III trên, vì công pháp quốc tế, Thế Giới sẽ phải ủng hộ Chủ quyền VN về Thể chế Trung Lập và nền Ngoại Giao Trung Lập. Đây cũng là nguyện vọng « Độc Lập Tự Do » của đại đa số nguời Việt trọng mọi thành phần (quân, dân, cán bộ, việt kiều, đảng phái v. v. …).

5.- Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn VN sẽ đem lại Hòa Bình trên biển Đông và toàn cõi Đông Nam Á, đối nội, sẽ đưa đến phát triển Kinh Tế với sự Hợp tác giữa mọi thành phần chính trị và nguời Việt trong và ngoài nuớc. Đây là tuơng lai huy hoàng cho đất nuớc và hạnh phúc cho toàn dân.

**.- Luật Pháp VN và Luật Pháp Quốc Tế.

Để tránh mọi biến thể chính trị trong tuơng lai, theo như Thụy Sỹ Việt Nam sẽ thi hành nguyên tắc như sau đây :

= = Truớc thay đổi thuờng xuyên vì sự toàn cầu hóa, để thi hành Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn của chính mình, VN luôn luôn chấp nhận mọi Luật Pháp Quốc Tế hiện hành và mọi sữa đổi trong tuơng lai, và sẽ ghi vào nền Luật Pháp VN Trung Lập như đã đuợc định nghĩa nói ở trên. Luật Pháp Quốc Tế (1) đuơng nhiên đuợc chuyển vào Luật Pháp VN không cần qua văn kiện chính thức đặc biệt nào cả.

(1) Do Hiên Chuơng LHQ đảm nhận.

= = Để bảo đảm Quy Chế Trung Lập Pháp Lý Vĩnh Viễn, mọi Luật Pháp mới hay mọi sữa đổi phải tôn trọng triệt để (sine qua non) 03 điều kiện sau đây ( theo kinh nghiệm Thủy Sỹ) :

1.- Sự Tiên quyết (la primauté) của Luật Pháp Quốc Tế …. nghĩa là khi đuợc hình thành nội Luật Pháp VN không được vuợt qua Luật Pháp Quốc Tế (*).

2.- Sự Tất đúng (l’infaillibilité) của Luật Pháp Quốc Tế (*)…. nghĩa là mọi dự án Luật Pháp VN lúc nào cũng phải tôn trọng Luật Pháp Quốc Tế.

3.- Không có sự ngoại lệ (*). Lý do : Quy Chế Trung Lập Pháp Lý Vĩnh Viễn VN đuợc thành lập duới sự bảo trợ LHQ để giữ gìn toàn vẹn tổ quốc về mặt đối ngoại và đối nội là Độc Lập Tự Do, Hạnh Phúc của Dất nuớc và toàn Dân.

(*) Sự Tiên quyết của Luật Pháp Liên Bang Âu Châu (Union Européenne) : đối với các nuớc thành viên, Luật Pháp Liên Bang Âu Châu phải đuợc ưu tiên tôn trọng và sau đó sẽ phải đuợc chuyển vào Luật Pháp của mỗi Nuớc thành viên.

4,- Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn VN đuợc ghi trong Hiến Pháp sẽ đuợc chính thức thừa nhận trong Hiến Chuơng Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

**.- Sữ đổi Hiến Pháp VN Trung Lập.

Mọi sữa đội về Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn VN phải qua trưng cầu dân ý đuợc ghi vào hiến pháp để tránh mọi lạm dụng có thể xẩy ra sau này.

6.- Thành lập Quy Chế Trung Lập Tôn Giáo.

Vì lý tuởng quốc gia, vì hạnh phúc nhân dân, vì tôn trọng nhân quyền và dân quyền 02 chữ Trung Lập sẽ gôm cả Quy Chế Trung Lập Tôn Giáo.

Qua Quy Chế Trung Lập chánh phủ sẽ giữ địa vị Trung Lập đối với các tôn giáo do đó sẽ thỏa mãn các điều kiện tiên quyết :

** Quốc gia không có tôn giáo (l’État n’a pas de religion)

** Tự do tín nguỡng (liberté de religion)

** Tự do tư tuởng và thờ cúng (liberté de conscience et liberté de culte)

** Bảo đảm Nhân quyền (droits de l’homme)

** Bảo đảm Tự do chính trị (liberté politique)

** Dộc lập giữa văn hóa và tôn giáo (indépendance entre la culture générale et la culture religieuse. Ex : il n’y aura pas de texte sacré, ni de texte incréé ==> tout est humain)

Vì các lý do này nên “Trung Lập Tôn Giáo” (la Neutralité) phải đứng truớc “tục tính” (la laïcité) đuợc đặt trên căn bản là đức tin (la foi) xem ra chỉ có tính cá nhân chưa bao trùm tất cả các điều khoản ghi trên và trong địa bàn tổ quốc. Sự phân biệt này rất quan trọng đối với tuơng lai ôn hòa, hạnh phúc của dân Việt.

GS. Vũ Quốc Thúc & Trịnh Khải

Paris, tháng 09 năm 2.010

(Ủy Ban vận động quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn cho Việt Nam )

Chủ tịch : GS. Vũ Quốc Thúc (a)

(a) Vũ Quốc Thúc (sanh năm 1920).

Chức vụ : Giáo sư Đại Học (VNCH – Pháp Quốc)

Khoa truởng – Thống đốc ngân hàng - Bộ truởng … (VNCH )

Tác phẩm : Vừa cho xuất bản cuốn sách tựa đề * Thời đại của tôi * gồm 02 cuốn :

Cuốn I : Nhìn lại 100 năm lịch sử (403 trang)

Cuốn II : Đời tôi trải qua các thời biến (700 trang)

(b) Trịnh Khải (sanh năm 1938).

Chức vụ : Thanh Tra Trung Ưong Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH

Kỹ sư đặc trách dự án Hãng quốc tế Schlumberger có mặt trên 170 nuớc thế giới

Tác phẩm ( Éditions Thélès – Paris ) :

1.- Par la science, comprendre l’Essence de la Voie du Bouddha (419 pages)

2.- Les Spiritualités orientales et le Socialisme avec doctrine (225 pages)

No comments: