Sunday, August 1, 2010

THƠ SONG NGỮ


To:
ThiNhanVietNam@yahoo.com


NÓI VỚI DÒNG MISSISSIPPI


ngươi trôi tới đây từ phương bắc

ta giạt về đây từ phương đông

ta với ngươi cùng nhau trôi giạt

đời ta buồn, đời ngươi buồn không ?

ngươi buồn ư ? sao còn chảy xiết ?

càng đi xa, ngươi càng rộng sâu

ta buồn quá, ngó ngươi chóng mặt

ngàn trùng quê - nhớ - ta cúi đầu

đường ngươi đi phù sa rải khắp

sông xa quê sông biết nuôi người

đường ta đi tha phương cầu thực

muốn nuôi mình mà hết niềm vui

quê ta có sông Thu không cầu danh

cũng biết nuôi người và thương mình

cả đời ta ước như sông ấy

chảy giữa tình yêu chảy quẩn quanh

vậy mà ta một ngày ra đi

tới đây là đã biệt đường về

càng xa nguồn sông càng ngầu đục

chỉ khổ dòng trong thuở trước kia

ta với ngươi cách quê đều xa

đáng khi tâm sự phải sa đà

ngươi chẳng buồn chi ngươi chảy xiết

bỏ trời lưu lạc một mình ta...


HOÀNG LỘC


TO MISSISSIPPI


You have flowed down here from the North;
Like you, I have drifted over here from the East.
We’ve been similar in our leeway thenceforth;
My life is melancholy, is yours too, at least?
Do you grieve? Why are you still running fast?
The farther you reach the wider/deeper you grow.

Along your path everywhere alluvium giving,
Away from source a river knows to nourish Man,
While my blind alley is in search of a living,
Wanting to feed myself with joy hardly I can.
Back home, I have the modest Thu Stream
Which also knows to nurse people and self-love.
All my life to be like that dear river I dream
To flow among Love, round and round to rove.
Nevertheless, adieu to my country! So fervid
Up to this place, my return seems a blindfold.
The farther from its origin it gets more turbid:
Distraught with disgrace -- Oh! pure flow of old!

You and me, we both are away from source:
We should have exchanged feelings all night.
Without worry, you continue your swift course,
Leaving me all solitary in exile in this plight!

Translation by THANH-THANH

www.Thanh-Thanh.comNo comments: