Sunday, August 1, 2010

THƠ NGHIÊU MINH

Điệp Khúc Giao Mùa

Tháng mấy giao mùa hoa tường vi nở
Em từ đồi cỏ bước xuống vườn trăng
Mùa lúa đòng đòng con đường phượng nở
Tôi đưa em về lối mận trăm năm
Tôi đưa em về nữa phần thế kỷ
Từ đêm trăng đầu mình mới quen nhau
Còn nữa phần sau đường tình trân quí
Hai đứa ra biển gầy mộng kiếp sau
Rồi người đi đâu hoa cũng đi theo
Như cả rừng thu rực dốc đèo
Trên lối cầu ngang về núi thấp
Em áo lụa bay hoa rụng theo!
Người đi đầu hoa cũng đi theo
Dù mưa có ướt tóc thật nhiều
Dù em có khóc như mưa khóc
Trăng sẽ dỗ dành em cũng xiêu!
Tôi thấy được không phải mùa xuân
Mà trong thức trắng hạnh phúc gần
Tửng điều tôi nói, em cũng nói
Cố giữ gìn nhau trọn kiếp trần
Nghiêu Minh

No comments: