Monday, August 9, 2010

GIA HỘI * TẢN ĐÀ & TÁC PHẨMGIA HỘI SƯU TẬP VÀ TRÌNH BÀYTản Đà lúc trẻ

Chư tiên ao ước tranh nhau dặn/Anh gánh lên đây bán chợ Trời. (Hầu Trời)A. CÁC TÁC PHẨM CỦA TẢN ĐÀ

1. Bản liệt kê của Nguyễn Tiến Lãng
(1). GIẤC MỘNG CON THỨ NHẤT (1916)
(2). KHỐI TÌNH CON( BẢN CHÍNH) (1918)
(3).KHỐI TÌNH (BẢN PHỤ) (hai quyển này sau in thành một tập, nhan đề TẢN ĐÀ TẢN VĂN.)
(4). ĐÀI GƯƠNG (truyện) nguyên đề là Đàn Bà Tàu (1919?)
(5). THẦN TIỀN (1921)
(6).THỀ NON NƯỚC
(7). TRẦN AI TRI KỶ
(8).TẢN ĐÀ TÙNG VĂN (1922)
(9).TRUYỆN THẾ GIAN (thứ nhất) (19?)
(10). TRUYỆN THẾ GIAN (thứ nhì) (19?).
Hai quyển này có một vài bài của các nhà văn khác.
(11). QUỐC SỬ HUẤN MÔNG
(12). GIẤC MỘNG CON THỨ HAI (1932)
(13). GIẤC MỘNG LỚN (1933)

(Nguyễn Tiến Lãng, Tựa Giấc Mộng Con, viết tại Huế, ngày 13-6-1941. Hương Sơn xuất bản, Hà Nội, 1941,tr.10.)

2. Bản liệt kê của Tản Đà thư cục năm 1925
Các sách của Tản Đà Thư Cục
( Gia Hội ghi chú ngắn gọn)


Lên Sáu: dạy trẻ lên sáu
Lên Tám: dạy trẻ lên tám
Đàn Bà Tàu : sách chép truyện các phụ nữ danh tiếng của Trung Quốc.

Đài gương kinh: sách giáo dục phụ nữ.
Thần Tiền: truyện hai đức Cô.
Giấc Mộng Con: tiểu thuyết.
Khối Tình Con (quyển nhất)
Khối Tình Con (quyển nhì)
(Hai quyển này là thi ca của Tản Đà làm khi trẻ.)
Khối Tình( bản chánh)

Khối Tình( bản phụ)
(Hai quyển này là văn xuôi , tác giả viết lúc trẻ).
Còn Chơi. (Đủ các lối văn chơi.)
Tản Đà Tùng Văn. (tác phẩm đầu tiên của Tản Đà thư cục ( 17-8-1922)
Đại Học : Nguyễn Khắc Hiếu, Nghiêm Thượng Văn, Đặng Đức Tô dịch. Kinh Thi:
Nguyễn Khắc Hiếu, Nghiêm Thượng Văn, Đặng Đức Tô dịch.
Quốc Sử Huấn Mông. (Dạy trẻ Sử Ký Việt Nam.)
Trần Ai Tri Kỷ. Tiểu thuyết
(trích Đài Gương Kinh, 1925,tr.63

3.Bản liệt kê của Wikipedia
Thơ:


* Khối tình con I (1916)
* Khối tình con II (1916)
* Tản Đà xuân sắc (1918)
* Khối tình con III (1932)

Văn:

* Giấc mộng con I (1917)
* Giấc mộng con II (1932)
* Giấc mộng lớn (1932)
* Thề non nước (1922)
* Tản Đà văn tập (1932)

Kịch:

* Tây Thi (1922)
* Tống biệt (1922)

Dịch thuật:

* Liêu Trai chí dị (1934)

Nghiên cứu:


* Vương Thúy Kiều chú giải (1938)
AN NAM TẠP CHÍTẢN ĐÀ VẬN VĂN

Tản Đà Thư Cục xuất bản lần 1, 3 quyển
-Quyển thứ nhất xuất bản năm 1939.
-Quyển thứ hai xuất bản năm 1940. Mở đầu quyển này có in bài "Thay lời tựa" của bà quả phụ Nguyễn Khắc Hiếu.
-Quyển thứ ba xuất bản năm 1941TẢN ĐÀ VẬN VĂN
NXB Hương Sơn tái bản lần 1 năm 1941. 4 tập, dày 460 trang. Bản in này có thêm nhiều bài thơ mà bản in của "Tản Đà thư cục" không có. Các bài thơ trong các tập khác cũng in vào đây.
TẢN ĐÀ VẬN VĂN,
Á Châu, Saigon, 196? ,2 tập, 245tr; 338 tr.
CÒN CHƠICÒN CHƠI, thơ,
Tản Đà thư cục, Hà Nội 1921.43 tr.
Tản Đà đề tựa 1921, gồm các bài Còn chơ, Lo văn ế, Hầu trời, Thư trách người tình nhân không quen biết,Thư giả nhời Chu Kiều Oanh. . .TẢN ĐÀ TÙNG VĂNTẢN ĐÀ TẢN VĂN,

Hương Sơn, Hà Nội 1942, 177 tr. , gồm 36 bài văn xuôi, và phần sau là mộ số bài văn xuôi trong KHỐI TìNH bản phụTẢN ĐÀ XUÂN SẮC


TẢN ĐÀ XUÂN SẮC
Tản Đà thư cục, Hà Nội,Janvier 1935, Tản Đà đề tựa 1934, gồm những đoản văn của Tản Đà, 27 tr.ĐÀI GƯƠNG
Giáo dục phụ nữ
Hương Sơn xuất bản năm 1952

Bản Đài Gương này in xong ngày 10-7-1951 tại nhà in Ngọc Hưng,
Hương Sơn, Hà Nội xuất bản, sách dày 77 tr.


ĐÀI GƯƠNG KINH
ĐÀI GƯƠNG KINH
gồm những bài dạy phụ nữ.
Tản Đà đề tựa 1918,
Tản Đà thư cục,Hà Nộixuất bản 1925. 62 tr.
Đài Gương Kinh và Đài Gương tên khác nhau nhưng nội dung là một.


GIẤC MỘNG CON THỨ HAI

Nhà in Châu Tịnh - Vinh xuất bản năm 1932
Hương sơn, Hà Nội, hai tập làm một, 148 tr.
Tựa của Nguyễn Tiến Lãng viết tại Huế, đề ngày 13-6-1941.


GIẤC MỘNG LỚN
Hương Sơn xuất bản năm 1942VƯƠNG THÚY KIỀU CHÚ GIẢI TÂN TRUYỆN
Hương Sơn xuất bản 1952


217 tr. Quyển Truyện Kiều bản Trần Trọng Kim được độc giả ưa chuộng nhất,
thứ đến là bản Tản Đà.


Vương Thuý Kiều chú giải tân truyện, Tân Dân xuất bản 1942

KHỐI TÌNH CON, 1932


LÊN SÁU
LÊN TÁM
Hương Sơn, Hà Nội, 1953, 36 tr.LIÊU TRAI CHÍ DỊ


B. CÁC TÁC PHẨM VIẾT VỀ TẢN ĐÀ

TẠP CHÍ TAO ĐÀN


số đặc biệt về Tản Đà, 135 tr.; gồm các bài của Lưu Trông Lư, Trương Tửu,Nguyễn Tuân, Nguyễn Triệu Luật, Trúc Khê, Xuân Diệu, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Tuân, Nguyễn Công Hoan, Đinh Gia Trinh. . .


Trương Tửu.
UỐNG RƯỢU VỚI TẢN ĐÀ
Đại Đồng thư xã, Hà Nội 1939.

Lê Thanh
THI SĨ TẢN ĐÀ

Tản Đà thư cục, Hà nội, 1939

Nguyễn Thiên Thụ
TẢN ĐÀ THỰC VÀ MỘNG
Lửa Thiêng, Saigon, 1975. 217 tr.


CHÉN RƯỢU VĨNH BIỆT
- Nguyễn Khắc Xương, Nguyễn Thị Thu, Huy Giao
Sưu tầm các bài viết tưởng niệm Tản Đà. NXB Văn Hóa - Hà Nội xuất bản năm 1989

ÔNG THẦN NGÔNG
GIAI THOẠI TẢN ĐÀ
- Nguyễn Khắc Xương

NXB Văn Học - Hà Nội xuất bản năm 1990

Thực hiện tại Canada từ 2000-2010

No comments: