Rất có thể một cuộc đại chiến mới sẽ nổ ra và kẻ khơi mào là nhà cầm quyền Bắc Kinh. Ngày xưa, Mao Trạch Đông từng tuyên bố "Nhiệm vụ của chúng ta là chinh phục thế giới", ngày nay những người kế vị ông cũng ra sức chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh nhằm thống trị thế giới, với cuộc chiến tranh đó cái gọi là "không gian sinh tồn" (Lebensraum) của Trung Quốc sẽ được hình thành. Đó là mục đích nguy hiểm của nhà cầm quyền Bắc Kinh hiện nay.