Thursday, June 17, 2010

TIN TỨC * NẠN BUÔN NGƯỜI

BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ CÔNG BỐ TIP REPORT LẦN THỨ 10

WASHINGTON, D.C. Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez (CA-47) phát biểu trong dịp Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố bản phúc trình lần thứ 10 về tệ nạn buôn người trên thế giới nêu ra những khó khăn trong việc ngăn ngừa và khởi tố các vụ buôn người tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới:

"Mỗi năm, có hơn 800.000 người bị buôn bán qua biên giới của Hoa Kỳ và quốc tế. Trong số nạn nhân này, hầu hết là những phụ nữ, thông thường bị bán làm nô lệ, lạm dụng tình dục, hoặc buộc phải làm việc tại các nhà máy xí nhiệp bóc lột nhân công tàn tệ (sweatshops). Những bóc lột là những hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng và cần phải có nhiều nỗ lực để chấm dức.

"Bản phúc trình về tệ nạn buôn người trên thế giới có rất nhiều giá trị đối với Hoa Kỳ và những quốc gia thật sự cam kết chống tệ nạn buôn người. Và đây là lần đầu tiên TIP Report bao gồm Hoa Kỳ trong bảng xếp hạng. Tôi ủng hộ hệ thống mới của TIP Report vì mỗi quốc gia, kể cả Hoa Kỳ điều có trách nhiệm chung để chống lại tệ nạn nô lệ mới của thời đại. Nếu Hoa Kỳ không có lối nhìn thực tế về vai trò của mình trong cuộc chiến chống tệ nạn buôn bán con người toàn cầu thì chúng ta sẽ không thể có những bước tiến hiệu quả để chống lại vấn đề.

"Năm nay, bản báo cáo xác định một số xu hướng đáng lo ngại, đặc biệt là Việt Nam. Lần đầu tiên kể từ năm 2004, Việt Nam đã bị hạ cấp từ “Tier 2” và rơi vào “Tier 2 Watch List”, có nghĩa là Việt Nam bị phân hạng xấu hơn vào Danh Sách Theo Dõi vì đã không có những chương trình hiệu quả trong việc chống và truy tố những kẻ buôn nguời và bảo vệ nạn nhân của tệ nạn buôn người. Là một quốc gia có lịch sử lâu dài về mặt vi phạm nhân quyền, Việt Nam cần phải đưa ra các chính sách thiết thực hơn để phản ảnh giá trị và nhân phẩm của mọi người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em. Việt Nam hơn bao giờ hết cần có những hành động cụ thể chống lại tệ nạn buôn người.”

Nữ dân biểu liên bang Hoa Kỳ, Loretta Sanchez đại diện địa hạt 47, khu vực bao gồm các thành phố Anaheim, Garden Grove, Santa Ana và Fullerton tại Quận Cam. Bà rất hân hạnh được đại diện các cử tri trong nhiệm kỳ thứ 7 tại Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ. Trong suốt quá trình phục vụ, bà đã không ngừng những nổ lực cùng cộng đồng hải ngoại tranh đấu cho tư do nhân quyền tại Việt nam, đệ trình và ủng các dự luật giúp nâng cao đời sống của cư dân Quận Cam. Dân biểu Sanchez hiện là phó Chủ tịch Uỷ Ban về An Ninh Quốc Nội và là người nữ dân biểu giữ chức vụ cao nhất trong Uỷ Ban Quân Sự Hạ Viện, Chủ Tịch Tiểu ban Hạ viện chống khủng bố và mối đe dọa về an ninh không gian mạng. Bà nằm trong Ủy Ban Kinh Tế Lưỡng Viện Quốc Hội để xem xét các vấn đề liên quan đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Bà cũng là người đồng sáng lập viên Nhóm Việt Nam Congressional Caucus.

**

No comments: