Sunday, June 20, 2010

NGUYỄN VĂN LÝ * LỜI CHỨNG

**

LI CHNG S 4

(bổ sung lần 1)

của Linh mục Tù nhân Lương tâm Tađêô Nguyễn Văn Lý

--------

24 NHỤC HÌNH & KỸ XẢO CÁN BỘ CSVN

ĐÃ VÀ ĐANG SỬ DỤNG ĐỂ TRA TẤN CÁC TÙ NHÂN

TRONG CÁC NHÀ TẠM GIỮ, TRẠI TẠM GIAM VÀ TRẠI GIAM TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY – 2010

-------

Vit Nam , ngày 8 & 14 tháng 6 năm 2010

- Công ước Quc tế (CƯQT) v các quyn dân s và chính tr ca Liên hip quc ngày 16.12.1966, Vit Nam xin tham gia ngày 24.9.1982, qui đnh :

Điu 7 : Không ai có th b tra tn, phi chu nhng hình pht hay đi x tàn ác, vô nhân đo, làm h thp phm giá con người.

- B Lut T Tng Hình S (BLTTHS) ca Nhà cm quyn Cng sn Vit Nam (NCQCSVN) năm 2003 đang hiu lc qui đnh :

Điu 6 : … Vic bt và giam gi người phi theo qui đnh ca B Lut này.

Nghiêm cm mi hình thc truy bc, nhc hình.

Điu 7 : Công dân có quyn được pháp lut bo h v tính mng, sc khe, danh d, nhân phm, tài sn. Mi hành vi xâm phm tính mng, sc khe, danh d, nhân phm, tài sn đu b x theo pháp lut….

Điu 8 : Không ai được xâm phm ch , an toàn và bí mt thư tín, đin thoi, đin tín ca công dân…

Điu 9 : Không ai b coi là có ti và phi chu hình pht khi chưa có bn án kết ti ca Tòa án đã có hiu lc pháp lut.

Nhưng trong thc tế, chính khá nhiu (và có nơi, có lúc rt nhiu) các Cán b (CB) ca b máy đàn áp khng l ca CSVN đã làm ngược li, mà không h s Cơ quan nào x lý my may gì, cũng chng e dè dư lun nào c. Các CB CSVN đã và đang ngang nhiên vi phm rt nng n các điu lut trên như thế nào và ti sao ???

A. V điu 8 BLTTHS : Các CB CSVN đã vi phm quá l liu, không cn phi rườm li. Ch có tr con và người mt trí mi không thy, không biết rõ.

B. V điu 7 & 9 BLTTHS : 1. Trước khi b bt : Khi NCQ CSVN mun bt ai thì đã luôn mc nhiên coi người đó là k có ti ri, nên các CB hu như mun đi x thế nào tùy ý, có khi rt l bch l liu :

* Đi vi mt s người có nh hưởng trên công lun : b máy tuyên truyn khng l ca CSVN (báo chí, truyn thanh, truyn hình) tn dng hết công sut tha h bôi l, chp đ mi th mũ, xuyên tc, công khai kết ti sn, trước các loi tòa án gi to hình thc sau đó nhiu tháng, có khi c năm. Ví d: t tháng 12-2000 đến 18-5-2001, loa phóng thanh ca xã Thy Biu, TP Huế liên tc m l tôi bui sáng 5 bài, bui chiu 5 bài cho giáo dân Nguyt Biu và dân xã Thy Biu nghe; loa phóng thanh ca xã Phú An, huyn Phú Vang, tnh Tha Thiên – Huế chĩa thng vào Nhà th An Truyn, ngay trong gi Kinh – L, bui sáng 9 bài, bui chiu 9 bài (15.2 – 18.5.2001); loa phóng thanh ca xã Phong Xuân, huyn Phong Đin, tnh Tha Thiên – Huế phát bui sáng 7 bài, bui chiu 7 bài (25-2 đến 30-3.2007) m l tôi cho giáo hu Bến Ci và dân xã Phong Xuân nghe…

* Đi vi các công dân bình thường : các CB có th đánh, mng, đe da, trng pht hành chánh. Ch riêng t đu năm 2010 này, nhiu công dân b đánh rt dã man, c b giết na (25-5-2010 tiNghi Sơn, xã Tĩnh Hi, huyn Tĩnh Gia, tnh Thanh Hóa)…

2. Sau khi b bt : Trên đường áp ti và ti các nhà tm gi cp phường, xã, qun, huyn : tùy đa phương và tâm tính ca các CB ph trách, các CB đã có th s dng các loi nhc hình, bc cung, tra tn dưới đây.

C. V điu 7 CƯQT 1966 và v điu 6 & 7 BLTTHS : Sau khi b bt : Ti các nhà tm gi, tri tm giam và tri giam (tri ci to): Theo li k ca các tù nhân tôi đã sng chung, đã gp hoc đã nghe tường thut trong các ln tù vào các năm 1977 (1 tri: Tha Ph, Huế), 1983-1992 (3 tri: Tha Ph, Huế; Thanh Cm, Thanh Hóa; Nam Hà, Hà Nam), 2001-2005 (2 tri: Tha Ph, Huế; Nam Hà, Hà Nam), 2007-2010 (2 tri: Tha Ph, Huế; Nam Hà, Hà Nam), ca các n tù nhân b giam gn đây Ha Lò, Hà Ni; K3 – K5, Tri 5, Yên Đnh, Thanh Hóa (2000 -2010), nht là các li chng ca tù nhân lương tâm Lê Th Kim Thu, đã b tm giam ti Tri s 1 ca Công an Tp Hà Ni, Ha Lò, Hà Ni (14.8.2008 - 03.3.2009) và được chuyn v tri giam K3, Ninh Khánh, huyn Hoa Lư, tnh Ninh Bình (03.3.2009 - 14.11.2009), và ca lut sư TNLT Lê Th Công Nhân đã b tm giam ti Tri s 1 ca Công an Tp Hà Ni, Ha Lò, Hà Ni (6.3.2007 - 27.01.2008) và được chuyn v tri giam K4, Tri 5, Yên Đnh, Thanh Hóa (27.01.2008 - 6.3.2010). C 2 n TNLT rt ni tiếng này sn sàng làm chng v hu hết các k xo tra tn dưới đây, vi bt c cơ quan điu tra nào ca Liên hip quc và Quc tế vui lòng quan tâm đến vn đ nhân quyn ti Vit Nam hin nay.

Hin nay, các CB th lý 1 v án, nếu điu tra thành công, thu hi mt tài sn (do hi l, tham ô, buôn lu, bán ma túy,…), thì được thưởng 40-60% (1 t, được thưởng 400-600 triu). Do đó, rt sn sàng tra tn đ đt cho được mc đích.

Các nhc hình và các k xo tra tn sau đây đã được CSVN nghiên cu tuyn chn qua kinh nghim lâu năm, thường ch đ li thương tích 3-6 tháng, có th t lành hoc dù mc nhiên là gây tn thương bên trong, có th dn đến t vong và s được pháp y gán cho mt bnh v vn nào đó, nhưng li rt ít đ li du vết bên ngoài lâu dài, đ phòng có th b khiếu kin v sau.

Các k xo tra tn và thc hin nhc hình sau đây đc trưng “made in Vietnam, đy tính sáng to, không phi bo quyn nước nào cũng sánh kp” ch là chúng din ra ti bt c văn phòng, phòng làm vic nào, không cn dng c tra tn c đin cng knh lc hu l liu nào c. “Văn phòng” y ch cn hơi khut no, thanh vng, xa tm mt tò mò ca các nn nhân khác tí chút là đ. Các dng c nhc hình/tra tn va rt dã man, va rt hin đi thanh lch, va rt khó phát hin, nhưng luôn có sn : ánh nng, bút viết, thước k, bàn viết, ghế ngi, sàn nhà, trn nhà, ca s, bàn tay, găng tay, dép nha, giày da, còng tay, roi đin, dùi cui,…

Ngoài ra, các nhc hình đang được s dng còn mang thú tính quái d, b ám nh dâm lon và hoang dã, ác đc khác thường, đến đ rt khó tin, nhưng hoàn toàn có tht, như được mô t khá đy đ sau đây.

1/- Nhc hình, tra tn, hình pht & cm đoán vô lý dành cho tù nhân nam ln n :Áp dng cho tù nhân n nhiu hơn, vì tù nhân nam biết đ kháng hơn, dám “bt” mnh, dám liu chết đánh tr mãnh lit :

1/1. Cm Truyn Đo : Điu 11/15 Ni qui Tri giam hin nay là “Cm truyn Đo”. Tôi liên tc phn đi điu 11/15 này t tháng 2.2001 đến tháng 3.2010 và tuyên b công khai bng văn bn 27 ln rng: “Ch nguyên bao lâu còn 3 t “Cm truyn Đo” trong Ni Qui tri giam CSVN, tôi sn sàng tù cho đến chết”. Nhiu CB cũng cho 3 t này là rt vô lý và ch có hi cho uy tín ca CSVN, nhưng thm quyn chính thc ca bo quyn CSVN vn chai lì chưa thay đi.

1/2. Bt gi CB là Ông/Bà, xưng là cháu, dù “Ông/Bà” y mi ch 19-20 tui, còn “cháu” đã U70, U75, U80!

1/3. Cưỡng bc lao đng có tính nhc hình : bt gánh phân người (bc), phân trâu, bò, dê,…ch ct đ hành h, lăng nhc, b gãy ý chí.

1/4. Đánh hi đng : mt nhóm CB nam, n, giày da cng chc, có th dùng dùi cui hoc không, thay nhau đánh, đm, đá mt tù nhân như mt qu bóng cho đến khi chán chê, hoc nn nhân b buc quì gi van xin “Xin Ông/Bà tha cho cháu, cháu xin… rút kinh nghim”, hoc cho đến khi nn nhân ngt xu.

1/5. Bt quì, ri đánh, đá, đp : vi dùi cui, dép nha, giày da,… vào mt, ngc, h b,.. cho đến khi nn nhân “khiêm tn” van xin hoc bt tnh, vi bao vết bm tím khp người, nht là vùng kín.

1/6. Bt nm sp hoc nm nga, ri đp lên ngc, bng, vai, lưng,…cho đến khi ói máu/ bt tnh.

1/7. Còng tay và treo trên thành ca s lâu gi : cho đến khi chu ký biên bn nhn “ti”.

1/8. Còng tay sau lưng và treo xc nách ngược lên trn nhà : cho đến khi chu khut phc.

1/9. Dùng dùi cui đánh vào ming, răng, hàm, mt, : đến mc s hãi kinh hoàng, phi ký biên bn nhn “ti”.

1/10. Phơi nng : Bt nm gia nng t 2-4 gi, dù đang bnh, cho đến khi ngt xu hoc chu ký biên bn nhn “ti”.

1/11. Nm bung k lut đc bit : Khi tù nhân “vi phm ni qui tri giam”, tiết l nhc hình / tra tn, phn kháng/ chng li các CB v các bt công / cm đoán vô lý,… thì b cùm chân, có khi b lt hết áo qun, k c qun lót, 7-14 đêm ngày, gia tăng bit giam 3-6-12, 24, 36,… tháng, khi cn. Có khi b đánh đp rt dã man, kèm theo các nhc hình, làm các tù nhân (đc bit là n) tê lit ý chí phn kháng, không dám tường thut li, vì quá hãi hùng.

2/- Nhc hình, tra tn & hình pht dành riêng cho tù nhân nam :

2/12. Chích roi đin vào dương vt : Vì s din, thường các tù nhân nam rt ngi t k li.

2/13. Đánh vào dương vt : Ly roi đánh vào dương vt cho xu h, đc bit là bt đt dương vt kê lên thành ca s, ly dùi cui đánh cho tóe máu hoc phun tinh dch ra, cho lit dương.

3/- Nhc hình, tra tn & hình pht dành riêng cho tù nhân n :

3/14. Quì ngm dùi cui : Các tù nhân n quì ngm dùi cui ca CB dùng đ đánh tù (tượng trưng cho dương vt), hai hàng nước mt chy dài sut 2-4 tiếng đng h trong ti nhc tt cùng.

3/15. Đói mà không th được ăn : CB buc tù nhân trc sinh ly bánh chưng (do thân nhân thăm nuôi gi vào) ct ra làm 4, vt vào thùng rác, ln băng v sinh ph n; hoc ly bánh mì, cơm, đ nước bn vào ngâm, ri thách đ: “Con nào mà nht bánh chưng/cơm đó lên ăn, còn thua con chó”. Hoc CB ly cơm đng t đu sàn, ném tung ri khp bung giam, văng lên mn, chiếu, ri bt tù nhân thu dn cho bõ ghét.

3/16. Còng tréo tay : Bt tréo 1 tay (trái) t sau lưng lên vai (phi) đ còng vi c tay kia (phi) tréo t vai (phi) xung chp vào tay (trái), rt đau đn. Sau vài gi b thm vn vi tay b còng tréo, tù nhân b lit c 2 tay ch còn buông thng lòng thòng, phi nh tù nhân khác đút cơm và giúp đ các vic sinh hot hng ngày. Thường # 3-6 tháng thì 2 tay t khi.

3/17. Đt chân ghế lên mu bàn chân tù nhân : Bt tù nhân ngi đưa 1 bàn chân ra. CB ly ghế 4 chân, đt 1 chân ghế lên mu bàn chân ca tù nhân, ri ngi lên ghế y thm vn nn nhân sut 2-3 gi lin đ ép cung. Nn nhân rt đau đn như xương bàn chân gãy vn. 3-6 tháng sau có th t lành.

3/18. Lăn thước vuông, bút viết gia các k ngón tay : CB ly thước k vuông lun vào 4 ngón tay đan chéo nhau ca 1 bàn tay tù nhân, 1 tay CB cm chm 4 đu ngón tay nn nhân li, tay kia CB xoay lt thước k vuông, đ nn nhân đau như b mài gt vào da tht và xương ngón tay. Khi không sn thước k vuông, CB dùng bút bi thay vào, ch cn siết các đu ngón tay cht hơn, vn gây đau đn không kém.

3/19. Thông tai : Đt đu tù nhân lên mt bàn, úp nghiêng 1 tai xung mt bàn. CB v mnh nhiu ln xung tai kia ca nn nhân, cho rung màng nhĩ, gây ri lon tin đình. Sau màn thông tai đc sn VN này, nn nhân b nhc but tn óc, ói ma, phi t lê bước v bung giam lo đo như người say.

3/20. Lt hết áo qun, k c qun lót : “Ti tri K3, Ninh Khánh, Hoa Lư, Ninh Bình, sáng ngày 14-11-2009, CB Đinh Thiết Hùng buc tôi (tù nhân Lê Th Kim Thu), trước khi được tr t do, phi vào nhà v sinh khám người, mt s CB n đng ch sn, đeo găng tay bo h đ khám âm đo, tôi phn đi, yêu cu mi Bác sĩ và Ban Giám th đến chng kiến, nếu tìm không ra đ vi phm gì, tôi s làm đơn t cáo. CB nói: “Không cho khám, không cho nó v !” tôi tr li: “Không v thì thôi, nhà tù ln vào nhà tù nh, nhà tù nh ra nhà tù ln, ch thiết tha gì.” Tôi quay vào tri li. CB hô các tù nhân khác khóa ca khu giam li, tôi tr li khu giam ca mình. CB trc tri thông báo cho các tù nhân khác ra sân chung “tp điu lnh”, tôi cũng theo h ra sân chung xem din tp # 3 gi. Ri CB Hùng vào gp tôi bo ra tri ly đ… Sau khi nhn tư trang, có 4 CB n đi sn, ca cng vào khu b khóa. Các CB ép buc tôi phi lt hết qun áo, hoàn toàn kha thân, b khám t áo ngc, đến qun lót, CB Thu Hng yêu cu tôi vào nhà v sinh ngi trên bàn cu cao # 50cm đ h thc tay vào âm đo khám, tôi không cho, h bt tôi đng lên ngi xung nhiu ln, đ có gì trong âm đo thì rt ra. Sau đó, CB ngi khom người nhìn vào âm đo xem trong đó có giu gì không. Trên qun lót tôi có ghi các s đin thoi ca nhng tù nhân thân quen và đa ch gia đình ca 1 người tù nam b đánh chết, thuc K2 Ninh Khánh, h thu gi cái qun lót đó không tr li, mà chng cho cái qun lót khác đ mc vào người đi v. CB gi tôi ra khu hành chánh ca tri đ làm th tc ra tri. CB trao tôi tin xe là 750.000 VNĐ. Tôi không nhn và ghi rõ lý do vào biên bn : Cái tôi cn không phi là 750 ngàn đng mà là cái qun lót đ mc đi v. Sau đó CB cm biên bn vào trong, trình cho ai tôi không rõ… khi đi ra có thêm CB trinh sát Phong buc tôi vào phòng viết li biên bn. Tôi không vào, ch đng ngoài hành lang. Khi CB viết xong biên bn đưa cho tôi ký tên, tôi vn c viết : Cái tôi cn là cái qun lót. H ni điên bo tôi là chuyn cái qun lót tính sau. Tôi tr li : Cho dù các CB có viết 10 cái biên bn, tôi vn ghi vào biên bn đòi cái qun lót ca tôi. CB nói : Ch đ li quá nhiu chuyn tri này ! Cui cùng, h yêu cu mt CB n tên Tuyên dn tôi ra khi cng tri, buc tôi phi tr li cuc sng “t do” mà không có được mt cái qun lót mc trong người !!! Mãi mãi tôi vn đòi CSVN tr li tôi cái qun lót này.” (Nguyên văn li k ca chính tù nhân lương tâm Lê Th Kim Thu).

3/21. Chích roi đin vào 2 đu vú, thường kết hp vi nhc hình 1/7 : CB treo nn nhân lên ca s, lt áo và c nt vú ra, kéo lt áo lên trùm mt li, phơi trn b ngc trông rt bt mt, nhét gi bt ming hoc không, CB tha h dùng roi đin chích liên tc vào 2 đu vú đ tra tn, ép cung.

3/22. Rà dùi cui đin vào vùng kín : CB lt hết áo qun, rà dùi cui đin vào vùng kín n bên ngoài qun lót mng, làm cháy xoăn lp lông và làm bng lp da bên trong.

3/23. Thc dùi cui / gy g vào âm đo : Gây đau đn, thương tn, bm tím, nhim trùng, nhc nhã ut nghn tt đ.

3/24. Dùng găng tay lao đng móc âm đo tp th : “Ti tri giam s 1, Ha Lò ca Công an TP Hà Ni, lp đi lp li nhc hình này : CB Nguyn Th Lan (Lan Cáo), # 32 tui, vào bung giam hi : Ai có gì b ra. Đng đ tôi dùng chiếc găng tay này nhé! CB gi 25 n tù nhân, bt ci hết áo qun ra, buc ngi xung rãnh gia 2 b sàn ng bng xi-măng, bt quay mt vào tường sàn ng, ln lượt tng người, hai tay chng xung sàn, ci qun lót ra, chng mông lên đ CB ch dùng mt chiếc găng tay lao đng thô ráp, ln lượt thc rt thô bo vào 25 âm đo, mò tìm tin, giy ghi chép,… k c n tù nhân đang b hành kinh cũng phi lt băng ra, không cha mt ai, nếu có lây nhim HIV, AIDS cũng pht l, mc cho các tù nhân đau đn khóc rên trong ti nhc tt cùng, do nhc hình “made in Vit Nam” cc kỳ đc đáo này. Các CB Nhung (Nhung Cáo, # 32 tui), Nguyn Th Bích Thy (# 28 tui) Ha Lò cũng thường s dng hoc chng kiến nhc hình này.

D. Có th còn nhiu đòn nhc hình, tra tn khác ác đc dã man hơn na mà tôi không biết rõ ràng chính xác, kính mong các cu tù nhân, nht là các cu tù nhân tôn giáo, chính tr, lương tâm khác b sung cho Li Chng s 4 này trước công lun quc tế văn minh hin nay. Chúng ta phơi bày s tht không my may do thù hn mt ai, nhưng vì trách nhim phi lên án và trit tiêu cái ác xu bt c t đâu đến, dưới bt c hình thc nào, đng thi phi đòi công lý cho mi thành phn ca gia đình nhân loi, c th là ca Đng bào Vit Nam.

Trước khi được th, tt c các n tù nhân các tri giam liên quan đu phi hc tp 4 ngày, b đe da, yêu cu cm nói các nhc hình nêu trên ra bên ngoài nếu mun được th và được sng yên n. Vì thế, bao năm qua, hu hết các tù nhân n ra tù không dám tiết l các nhc hình đó, ch s s hãi quá đ đã làm h gn như tê lit hoàn toàn.

Nhưng ngoài 2 tù nhân lương tâm Lê Th Kim Thu và Lê Th Công Nhân, tù nhân Nguyn Th Khương, sinh năm 1960, thường trú ti 35A, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, sau khi b nhc hình 1/10 (phơi nng) nhiu gi, nhiu ln, hin đang được điu tr ti trm xá, tri giam K3, Ninh Khánh, Hoa Lư, Ninh Bình, sn sàng làm chng v các nhc hình 1/2.4.6.10.11; 3/14.15.20.24.

*** Ti sao CB CSVN li hoang dã, ác tâm và tàn bo đến thế ?

Câu tr li rt chính xác và rt vn gn đy đ chính là : Vì h là các đ t chân truyn ca Các-mác, Lênin, Stalin, đc bit là Mao Trch Đông và H Chí Minh !!!

Linh mc tù nhân lương tâm Nguyn Văn Lý – Huế, 8-6-2010

Ngày gi ln th 22 Đc c TGM Philipphê Nguyn Kim Đin,

Đã t đo ngày 8-6-1988 ti bnh vin Ch Ry, Sài Gòn, do b Y Bác sĩ CSVN cho ung thuc đc (Xem “Li chng v cái chết ca Đc TGM Philipphê Nguyn Kim Đin (Đc TGM đã t đo như thế nào ?) ca Lm Tađêô Nguyn Văn Lý, ngày 30-01-2001).

*

No comments: