Thursday, June 17, 2010

THƠ NHƯ LY

*

Xin đặc biệt kính, thân chuyển đến các Chiến Sĩ QLVNCH nhân ngày Father's Day...
HAPPY FATHER'S DAY...

BMH
Washington, D.C
blackwhite1-1-1.jpg picture by  nhuly
Tưởng Nhớ Người
Binh nghiệp theo Cha cả quãng đời
Đến ngày mất nước phải buông xuôi
Quay về nét mặt buồn thê thảm
Tiếc sự hy sinh cuả một thời
Trận chiến chưa tàn đã bắt thua
Anh em sát cánh cũng bằng thừa
Đành thôi vũ khí xin từ giã
Số mạng treo mành chỉ đẩy đưa
Học tập Cha đi biệt tháng năm
Thời gian lặng lẽ lướt âm thầm
Con chờ, Mẹ ngóng dài vô vọng
Định mệnh an bài những oái ăm
Đốt nén trầm hương tưởng nhớ người
Thương mầu áo lính bạc phai phôi
Nhưng hồn bất khuất uy linh sống
Chiến sĩ Việt Nam danh sáng ngời
Như Ly
(Kính tặng hương hồn Bố và các chiến sĩ đã chiến đấu cho quê hương Việt Nam)

__._,_.___


No comments: