Saturday, May 1, 2010

TS.NGUYỄN PHÚC LIÊN * TÔN GIÁO CHÍNH TRỊ

*
BÀN TAY LÔNG LÁ CSVN TẠI VATICANGioan NGUYỄN PHÚC LIÊN

Geneva, 29.04.2010

Hôm qua, 28.04.2010, khi viết về NHỮNG ẨN SỐ (x) VỀ BỔ NHIỆM GM.NHƠN (đăng lại ở bên dưới), chúng tôi viết về ẨN SỐ thứ bốn (x4) như sau:ẨN SỐ thứ bốn (x4):

Tại sao Vatican chấp nhận cho

Gm Nhơn già 72 tuổi về làm Phó ?Theo sự hiểu biết của chúng tôi, Đức Giáo Hòang không trực tiếp nghiên cứu vấn đề bổ nhiệm ở Việt Nam, nhưng trao cho Thánh Bộ Ngọai giao. Tại Thánh Bộ Ngọai giao lúc này, có Đức Ông Francesco CAO MINH DUNG, gốc Giáo phận Huế. Trước đây Đức Ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG lo vấn đề góp ý kiến này, nhưng nay Ngài đã già sắp về hưu, nên công việc này về tay Đức Ông CAO MINH DUNG. Đức Ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG là người Nam, thuộc Giáo phận Vĩnh Long. Đức Ông PHƯƠNG là người hiền lành, chân phương. Nhưng Đức Ông CAO MINH DUNG, người Huế, còn trẻ và ham danh vọng. Đức Ông Cao Minh Dung đã tỏ lộ cho một số bạn thân cùng lớp rằng ông cũng muốn làm Tổng Giám mục. Theo một số bạn hữu, thì Đức Ông DUNG chơi thân với CSVN. Chúng tôi sẽ có dịp, trong khuôn khổ một bài khác, nói chi tiết về sự liên lạc với CSVN như thế nào.Vì vậy khi góp ý kiến với Vatican, thì Đức Ông Francesco CAO MINH DUNG cũng dễ dàng lọai TGM NGÔ QUANG KIỆT để mở rộng tương lai trống chỗ tại Hà Nội. Đồng thời cũng ưng thuận cử Gm Nhơn già 72 tuổi về Hà Nội để chết sớm và để chỗ lại cho mình chẳng hạn.

Bàn tay lông lá CSVN qua

Đức Ong CAO MINH DUNG ?Chúng tôi nhận được thông tin Đức Oâng CAO MINH DUNG có những liên hệ thân thiện với CSVN khi về Việt Nam.Những thông tin chi tiết dưới đây, chúng tôi nhận được trước ngày 28.04.2010, nhưng chúng tôi đắn đo cân nhắc xem có nên và khi nào mới đưa lên Diễn Đàn. Chúng tôi phải đợi ý kiến chấp thuận của nguồn tin khẳng định lần thứ hai xem có nên đưa lên Diễn Đàn hay không. Tối hôm qua, chúng tôi nhận được E-Mail của nguồn tin tái khẳng định rằng cứ việc đưa lên Diễn Đàn.Bản tin mà chúng tôi có được về Đức Oâng CAO MINH DUNG là từ một Linh mục khá được biết đến và trọng tuổi, nên chúng tôi tin tưởng. Chắc chắn rằng nếu có gì sai trái, thì Linh mục ấy sẵn sàng chịu trách nhiệm. Bản tin được viết bằng VietNet (VIQR) nên chúng tôi đưa nguyên dạng chữ của người viết.Bản Tin như sau :« Anh ... tha^n me^'nXin ca?m o+n Anh dda~ ho^`i a^m\. Chu'ng to^i se~ ca^`u nguye^.n theo y' cu?a Anh\.Ve^` Du+'c O^ng Dung (du+o+'i to^i 6 lo+'p) thi` qua? tha^.t tu+` la^u chu'ng to^i dda~ ra^'t tha^'t vo.ng\. Ba?n tha^n cu~ng nhu+ gia ddi`nh Dung ra^'t ddu+o+.c CS o be^' va` ngu+o+.c la.i Dung cu~ng ra^'t tha^n thie^'t vo+'i ca'n bo^. CS\. Mo^~i la^`n ve^` Hue^' (dda(.c bie^.t qua hai dda'm tang tha^n ma^~u va` tha^n phu.), Dung bao gio+` cu~ng ga(.p ma(.t, ta(.ng qua` (ha`ng trie^.u ddo^`ng) cho ma^'y te^n Co^ng an to^n gia'o (nhu+ trung ta' Pha.m DDu+'c Thua^.n va` trung ta' Nguye^~n Ho^`ng Lam...)\. La^`n dda'm tang tha^n ma^~u cu?a Dung, DDu+'c Cha The^? ban dda^`u kho^ng muo^'n chu? su+. le^~ an ta'ng (nhu+ y' Dung mo+`i), nhu+ng khi nghe Dung no'i la` chi'nh quye^`n va` co^ng an to^n gia'o ti?nh dda~ dde^'n pha^n u+u, DDu+'c Cha lie^`n thay ddo^?i tha'i ddo^., nha^n la`m chu? te^'\.La^`n Dung ve^` Ha` No^.i nga`y 15-02-2009 cu`ng vo+'i DDu+'c O^ng Parolin va` DDu+'c O^ng Nguye^~n Va(n Phu+o+ng, chu'ng to^i dda~ nghe ra(`ng Dung co' la^.p tru+o+`ng dda^?y DDu+'c Cha Kie^.t kho?i Ha` No^.i. La^`n ddo' pha'i ddoa`n kho^ng o+? To`a Gia'm mu.c ma` o+? nha` kha'ch chi'nh phu?, va` CS dda~ cho xe va`o Hue^' cho+? ma^'y em cu?a Dung ra Ha` No^.i cho Dung ga(.p, o+? la.i nha` kha'ch chi'nh phu? cu`ng vo+'i Dung\.Mo^~i la^`n ve^` Hue^', Dung chi? ga(.p DDu+'c Cha The^? va` ga(.p nhu+~ng cha na`o co' la^.p tru+o+`ng tho?a hie^.p vo+'i CS tho^i, kho^ng bao gio+` ga(.p cha Gia?i (tha^`y da.y), cha Ly' va` ...... (cu`ng cha ba?o tro+., cu`ng gia'o xu+', cu`ng chu?ng vie^.n)\. Tha^.m chi' ho^m dda'm tang tha^n phu. (o^ng Cao Minh Hie^'u), Dung cu~ng kho^ng mo+`i cha Gia?i va` …….. ddo^`ng te^' vi` so+. lie^n lu.y.……….

(Tôi, Nguyễn Phúc Liên, cắt đi hai hàng của Bản Tin quá tế nhị chưa tiện đưa lên Diễn Đàn lúc này. Xin xem thêm CHÚ THÍCH)

.............To^i ddo^`ng y' vo+'i Anh la` mo^.t nha^n vie^n ngoa.i giao cu?a To`a Tha'nh pha?i luo^n giu+~ la^.p tru+o+`ng trung la^.p\. (dda(.c bie^.t la` khi lie^n he^. mo+'i mo^.t chi'nh quye^`n gian tra' nhu+ CS), va` ne^n dde^? mo^.t chu+'c sa('c nu+o+'c ngoa`i phu. tra'ch Vie^.t Nam thi` to^'t ho+n\.

(Bản Tin trên chuyển sang UNICODE do Nguyễn Phúc Liên để độc giả dễ đọc)« Anh ....... thân mến,Xin cảm ơn Anh đã hồi âm. Chúng tôi sẽ cầu nguyện theo ý của Anh.Về Dức Ông Dung (dưới tôi 6 lớp) thì quả thật từ lâu chúng tôi đã rất thất vo.ng. Bản thân cũng như gia đình Dung rất được CS o bế và ngược lại Dung cũng rất thân thiết với cán bộ CS. Mỗi lần về Huế (đặc biệt qua hai đám tang thân mẫu và thân phụ), Dung bao giờ cũng gặp mặt, tặng quà (hàng triệu đồng) cho mấy tên Công an tôn giáo (như trung tá Phạm Đức Thuận và trung tá Nguyễn Hồng Lam...). Lần đám tang thân mẫu của Dung, Đức Cha Thể ban đầu không muốn chủ sự lễ an táng (như ý Dung mời), nhưng khi nghe Dung nói là chính quyền và công an tôn giáo tỉnh đã đến phân ưu, Đức Cha liền thay đổi thái độ, nhân làm chủ tế.Lần Dung về Hà Nội ngày 15-02-2009 cùng với Đức Ông Parolin và Đức Ông Nguyễn Văn Phương, chúng tôi đã nghe rằng Dung có lập trường đẩy Đức Cha Kiệt khỏi Hà Nộị Lần đó phái đoàn không ở Tòa Giám mục mà ở nhà khách chính phủ, và CS đã cho xe vào Huế chở mấy em của Dung ra Hà Nội cho Dung gặp, ở lại nhà khách chính phủ cùng với Dung.Mỗi lần về Huế, Dung chỉ gặp Đức Cha Thể và gặp những cha nào có lập trường thỏa hiệp với CS thôi, không bao giờ gặp cha Giải (thầy dạy), cha Lý và ..... (cùng cha bảo trợ, cùng giáo xứ, cùng chủng viện). Thậm chí hôm đám tang thân phụ (ông Cao Minh Hiếu), Dung cũng không mời cha Giải và ...... đồng tế vì sợ liên lụỵ

……….

(Tôi, Nguyễn Phúc Liên, cắt đi hai hàng của Bản Tin quá tế nhị chưa tiện đưa lên Diễn Đàn lúc này. Xin xem thêm CHÚ THÍCH)

.............Tôi đồng ý với Anh là một nhân viên ngoại giao của Tòa Thánh phải luôn giữ lập trường trung lập. (đặc biệt là khi liên hệ mới một chính quyền gian trá như CS), và nên để một chức sắc nước ngoài phụ trách Việt Nam thì tốt hơn ».

CHÚ THÍCH

(của Nguyễn Phúc Liên về hai dòng cắt đi trong Bản Tin) :Hai dòng này liên hệ đến vấn đề đàn bà liên quan đến một người rất thân của Đức Ông CAO MINH DUNG. Đây là phạm vi mà Công sản xử dụng như một chìa khóa bắt ép đối thủ phải chấp nhận những điều kiện. Vấn đề này liên hệ đến Linh mục ĐỖ THÀNH CHÂU (đang sống ở Hoa kỳ). Chúng tôi muốn liên lạc với Cha ĐỖ THÀNH CHÂU để chính Ngài khẳng định hay liên lạc với Đức Ông CAO MINH DUNG thì tốt hơn.Gioan NGUYỄN PHÚC LIÊN

Geneva, 29.04.2010.

NHỮNG ẨN SỐ (x)

VỀ BỔ NHIỆM GM.NHƠNGioan NGUYỄN PHÚC LIÊN

Geneva, 28.04.2010

Một vài độc giả đứng trước việc bổ nhiệm ngợm Gm NHƠN về Hà Nội thay thế TGM NGÔ QUANG KIỆT có những ẩn số (x) phải tìm hiểu thêm. Tôi cũng cảm thấy có một ít ẩn số trong vụ việc này. Việc TGM NGÔ QUANG KIỆT ra đi và Việc Gm NHƠN già 72 tuổi quốc doanh về Hà Nội thay thế làm hại ĐỨC TIN Giáo dân và nhất là giúp mục đích của CSVN nhằm phá vỡ LỰC LƯỢNG GIÁO DÂN, LINH MỤC, NAM NỮ TU SĨ , niềm hãnh diện của Công Giáo và nguồn Hy vọng cho Dân tộc, khiến chúng tôi phải tìm hiểu những ẩn số gói ghém trong vụ việc, dù phải đau lòng.1) ẨN SỐ thứ nhất (x1):

Gm NGƠN là ngợm giáo gian quốc doanh hay không ?=> Moi móc trí nhớ, mặc dầu đã già, tôi tìm lại thời kỳ Pháp Lệnh Tín Ngưỡng Tôn Giáo ra đời cách đây 6 năm và nhớ rằng Gm Nhơn là đầu nhóm tích cực ủng hộ Pháp Lệnh Tín Ngưỡng Tôn Giáo XIN—CHO của CSVN, nghĩa là Pháp Lệnh buộc các Tôn Giáo phải tùy thuộc Chính trị của đảng CSVN. Mặc dầu các Đòan thể trong và ngòai nước cực lực phản đối Pháp Lệnh, nhưng Gm Nhơn đã đứng về nhóm ngợm Giáo gian quốc doanh để tha thiết mong mỏi Nhà Nước CSVN ra Pháp Lệnh. Tôi tin ở sự chuyên môn về Luật pháp của Luật gia lão thành TRẦN THANH HIỆP. Luật gia tuyên bố ngày 15.07.2004: “Nếu cái sản phẩm mà Uỷ ban Thường vụ đã nặn ra ngày 18-6-2004 không được thu hồi trước khi nó có thể tác hại thì từ ngày 15-11 trở đi, vĩnh biệt tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam“.Không phải ngày nay, nhân vụ Gm Nhơn được bổ nhiệm về Hà Nội, tôi mới viết, nhưng tôi đã viết cách đây 6 năm, ngày 16.12.2004 (trong số báo VietTUDAN số 193) về đám ngợm Giáo gian quốc doanh, trong đó có Gm NGUYỄN VĂN NHƠN:“Theo việc tuyên truyền của báo chí Nhà Nước và đặc biệt theo dõi báo Công Giáo và Dân Tộc, việc thai nghén quái thai hầu hết là do sự đóng góp tích cực của đám ngợm giáo gian quốc doanh. Báo chí đăng tải những cuộc Hội Họp đóng góp ý kiến cho Pháp Lệnh từ những Lãnh đạo Tôn Giáo. Họ tuyên truyền rằng Pháp Lệnh được thành hình là do ý kiến của chính Tôn Giáo. Người Nước Ngoài rất khó lòng phân biệt những Lãnh đạo chân chính và những Lãnh đạo Tôn Giáo quốc doanh. Khi trong những cuộc Hội Họp góp ý như vậy, có sự tham dự của những Giám Mục như Giám Mục NGUYỄN VĂN NHƠN, Giám Mục LÊ PHONG THUẬN, GM. NGUYỄN TÍCH ĐỨC, GM. NGUYỄN THANH HOAN, tham dự của các Linh Mục như LM. THIỆN CẨM, LM.PHAN KHẮC TỪ, LM. NGUYỄN TẤN KHÓA..., thì cái quái thai kia được bọc bằng chiếc áo chùng thâm Giám Mục, Linh Mục. Người Nước Ngoài nhìn thấy chiếc áo chùng thâm mà dễ lầm về cái quái thai ghê tởm Ma cà rồng bên trong. Thậm chí một số Giáo dân Việt Nam còn lầm về quái thai này vì có sự góp ý của Giám Mục, Linh Mục mà chính họ chưa có giờ nhìn tính cách quốc doanh của những Giám Mục và Linh mục ấy. Chính quyền Hoa Kỳ nhìn rõ thấy sự ghê tởm của quái thai này và đã quyết định xếp Việt Nam vào danh sách những quốc gia cần lưu tâm về Tôn Giáo.Trước việc quyết định đó của Hoa kỳ và Cao trào chống Pháp Lệnh từ Quốc nội đến Hải ngoại, Cộng sản lại xử dụng đám bầy tôi giáo gian quốc doanh để tuyên bố nhố nhăng chống lại quyết định của Hoa kỳ và những Đoàn thể đấu tranh chống Pháp Lệnh. Trong kỳ Đại Hội của đám ngợm vào đầu tháng 10 vừa rồi, khi đề cập đến việc Hoa kỳ xếp Việt Nam vào những nước đáng quan tâm về Tôn Giáo, Linh mục Nguyễn Tấn Khóa đã long trọng tuyên bố rằng Nhà Nước cần Mặt Trận Tổ Quốc can thiệp giải quyết những vấn đề Tôn Giáo. Linh mục muốn nhấn mạnh đến sự quan trọng của Điều 7 được cho vào Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo. Ngợm Nguyễn Tấn Khóa, Linh mục, Chủ tịch Uûy Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, cũng là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN, đã tuyên bố ngày 24.09.2004 (đăng trên báo NHÂN DÂN: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới đúng là cơ quan trọng yếu để quan tâm đến vấn đề tôn giáo Việt Nam chứ không phải là Bộ Ngoại giao Mỹ. Tôn giáo luôn là nạn nhân của những thế lực thù địch với Việt Nam lợi dung. Cần phải có thời gian và sự can thiệp mạnh mẽ, hữu hiệu hơn nữa của Mặt trận Tổ quốc để đem lại lòng tin cho nhân dân, cho đồng bào có đạo đối với Đảng và Nhà nước. Mặt trận phải có mặt kịp thời để giải quyết những mâu thuẫn có thể xảy ra giữa những vị lãnh đạo tôn giáo với chính quyền một số nơi, không để "cái xảy nảy cái ung" khiến các thế lực thù địch lợi dung.”Trong Buổi hội thảo hướng dẫn thi hành Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo được tổ chức ngày 8-10-2004 tại Hội trường Ban Dân vận Mặt trận Trung ương phía Nam, Giám Mục NGUYỄN VĂN NHƠN đã hồ hởi trông đợi việc rặn đẻ ra quái thai Ma cà rồng ghê tởm: “Người Công giáo dấn thân phục vụ xã hội cũng chính là phục vụ người đồng đạo... Tôi nghĩ các tôn giáo sẽ có nhiều đóng góp tốt đẹp hơn nữa nếu được tạo nhiều điều kiện thuận lợi và phù hợp. Các tôn giáo đang trông đợi Pháp lệnh TNTG và Nghị định triển khai tạo nên một sự an tâm và tin tưởng”.(Trích Công giáo và Dân tộc, số 1479, tuần lễ 15.10 – 21.10.2004, tr. 14).Ai cũng biết báo CÔNG GIÁO và DÂN TỘC là hòan tòan thuộc đám ngợn Giáo gian quốc doanh. Xin cứ vào số báo nêu trên để thấy rõ những lời tuyên bố của ngợm Gm Nhơn, chứ không phải là tôi bịa đặt ra nói láo.Gm Nhơn đích danh là ngợm Giáo gian quốc doanh cùng với Giám Mục LÊ PHONG THUẬN, GM. NGUYỄN TÍCH ĐỨC, GM. NGUYỄN THANH HOAN, LM. THIỆN CẨM, LM.PHAN KHẮC TỪ, LM. NGUYỄN TẤN KHÓA...,=> CSVN kiểm sóat gắt gao việc lên Giám mục, Tổng Giám mục hay Hồng y. Nếu Giám mục NHƠN không phải là Giáo gian ngoan ngõan theo chỉ thị của Cộng sản, thì CSVN không bao giờ ưng thuận cho Gm NHƠN lên Tổng Giám mục, NHẤT LÀ Ở VỊ TRÍ THỦ ĐÔ HÀ NỘI. Chính CSVN đã chứng minh Gm NHƠN là quốc doanh vậy.2) ẨN SỐ thứ hai (x2):

Tại sao Hội đồng Giám mục ưng thuận loai TGM NGÔ QUANG KIỆT khỏi Hà Nội ?CSVN, nhất là Nguyễn Thế Thảo, tìm mọi cách để lọai TGM NGÔ QUANG KIỆT ra khỏi địa bàn Hà Nội vì Ngài cương trực nói lên SỤ THẬT. Ngài tượng trưng cho SỰ THẬT, thì CSVN bản tính là GIAN TRÁ, nên phải sợ SỰ THẬT.Một số Gm ngợm Giáo gian quốc doanh luồn trôn, làm tay sai cho Cộng sản, tất nhiên theo lệnh của chủ là phải hùa nhau đuổi TGM NGÔ QUANG KIỆT ra khỏi Hà Nội theo lệnhy của chủ mình.Một số Giám mục trẻ khác trong Hội Đồng Giám Mục VN, tuy không phải là quốc doanh, nhưng cũng hùa theo lọai TGM NGÔ QUANG KIỆT chỉ vì hy vọng danh tước tương lai cho cá nhân mình. Thực vậy, TGM NGÔ QUANG KIỆT còn trẻ, nếu để ở Hà Nội, thì TGM Kiệt còn sống lâu, nên những tước hiệu Tổng Giám mục hay Hồng Y còn lâu lắm mới đến lần những Giám mục trẻ hiện nay. Tham vọng tước vị của những Giám mục trẻ ít hy vọng có được vì TGM KIỆT còn sống lâu. Thà rằng lọai TGM Kiệt trẻ này đi, để thay thế vào đó một Giám mục Nhơn già 72 tuổi sắp về hưu hay chết sớm đi để mình còn hy vọng. Đó có thể là thâm ý tính tóan của Gm VÕ ĐỨC MINH hay Gm NGUYỄN VĂN KHẢM chẳng hạn.3) ẨN SỐ thứ ba (x3):

Tại sao Gm NHƠN già 72 tuổi chấp nhận về Hà Nội làm TGM phó với tất cả những khó khăn và bị Giáo dân tẩy chay?Gm già NHƠN bị những Giám mục trẻ đẩy về Hà nội với tất cả những khó khăn, thậm chí viễn tượng bị Giáo dân tầy chay, giống như một con TỐT THÍ của những Giám mục trẻ. Thực vậy, nếu một Giám mục trẻ về Hà Nội lúc này và bị Giáo dân tẩy chay, thì cuộc đời danh vọng của Giám mục trẻ này kể như tiêu tùng, tuyệt nọc. Thấy con đường tuyệt nọc như vậy, nên không Giám mục trẻ nào giám về Hà Nội lúc này.Gm Nhơn đã già 72 tuổi, gần đất xa trời rồi, phải gấp rút nắm lấy cơ hội để chớp vội vàng lấy chút danh Tổng Giám mục và biết đâu Hồng y. Vì vậy Gm Nhơn già 72 tuổi vẫn chấp nhận số phận TỐT THÍ, mặc cho Giáo dân phẩn đối, miễn là mình vội vàng nắm lấy chút danh vọng.4) ẨN SỐ thứ bốn (x4):

Tại sao Vatican chấp nhận cho Gm Nhơn già 72 tuổi về làm Phó ?Theo sự hiểu biết của chúng tôi, Đức Giáo Hòang không trực tiếp nghiên cứu vấn đề bổ nhiệm ở Việt Nam, nhưng trao cho Thánh Bộ Ngọai giao. Tại Thánh Bộ Ngọai giao lúc này, có Đức Ông Francesco CAO MINH DUNG, gốc Giáo phận Huế. Trước đây Đức Ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG lo vấn đề góp ý kiến này, nhưng nay Ngài đã già sắp về hưu, nên công việc này về tay Đức Ông CAO MINH DUNG. Đức Ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG là người Nam, thuộc Giáo phận Vĩnh Long. Đức Ông PHƯƠNG là người hiền lành, chân phương. Nhưng Đức Ông CAO MINH DUNG, người Huế, còn trẻ và ham danh vọng. Đức Ông Cao Minh Dung đã tỏ lộ cho một số bạn thân cùng lớp rằng ông cũng muốn làm Tổng Giám mục. Theo một số bạn hữu, thì Đức Ông DUNG chơi thân với CSVN. Chúng tôi sẽ có dịp, trong khuôn khổ một bài khác, nói chi tiết về sự liên lạc với CSVN như thế nào.Vì vậy khi góp ý kiến với Vatican, thì Đức Ông Francesco CAO MINH DUNG cũng dễ dàng lọai TGM NGÔ QUANG KIỆT để mở rộng tương lai trống chỗ tại Hà Nội. Đồng thời cũng ưng thuận cử Gm Nhơn già 72 tuổi về Hà Nội để chết sớm và để chỗ lại cho mình chẳng hạn.Gioan NGUYỄN PHÚC LIÊN

Geneva, 28.04.2010


***


GM. NHƠN HÈN HẠ

TÒNG PHẠM VỚI TỘI ÁC CSVN

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 24.04.2010

Trọng kính Vị Giáo dân Công giáo,Chúng ta đã nhiều chục năm đấu tranh bảo vệ Giáo Hội mẹ Việt Nam trước đàn áp của CSVN vô thần.Trong mấy năm vừa qua cho đến nay, Giáo dân và Linh mục, Nam Nữ Tu sĩ sống liền với Giáo dân đã tự động đứng lên theo ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM của mình đòi CÔNG LÝ để có HÒA BÌNH thực sự cho mỗi cá nhân và xã hội.Phong trào can đảm đòi hỏi này là niềm hãnh diện không những cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, mà còn cho cả Dân tộc mà người Công giáo làm thành phần. Phong trào can đảm đứng lên đòi CÔNG LÝ này của Giáo dân và Linh mục, Nam Nữ Tu sĩ là hy vọng cho Giáo Hội và Dân Tộc đã phải sống bao chục năm trường dưới đè nén, bất công và tội ác của CSVN.CSVN, mà lộ liễu nhất là Nguyễn Thế Thảo, tìm đủ mọi cách phá vỡ LỰC LƯỢNG GIÁO DÂN và LINH MỤC, NAM NỮ TU SĨ này đang làm SỰ THIỆN cho Giáo Hội và Dân Tộc. Chúng đã xử dụng đám ngợm Giáo gian quốc doanh trong âm mưu phá vỡ này.Chúng tôi chưa nói đến việc Vatican bổ nhiệm ngợm Giám mục NGUYỄN VĂN NHƠN về Hà Nội trong thâm ý thực hiện ý đồ phá vỡ sự TỐT ĐẸP và HÃNH DIỆN đứng lên của Tín Hữu thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội.Chúng tôi chỉ nói tới việc GM. NHƠN cúi đầu thừa hành âm mưu của CSVN và của đồng bọn ngợm Giáo gian quốc doanh như Phan Khắc Từ chẳng hạn. Nếu Vatican ở xa không thấy rõ việc bổ nhiệm này gây tác hại, thì Gm NHƠN sống tại Quê Hương, thấy thâm ý tồi tàn của CSVN, có quyền cắt nghĩa cho Vatican và từ chối việc bổ nhiệm để tránh những điều ĐIỀU ÁC. Việc tránh những ĐIỀU ÁC là do Chúa dậy mà chính Giáo Hoang phai vang theo. Nhưng Gm NHƠN cứ nhận với tất cả hiểu biết những hậu quả ÁC ĐỘC của việc nhận làm của mình.Qua việc Gm NHƠN cúi đầu nhận lệnh làm công việc này, tôi thấy :=> Giám mục NHƠN là ngợm Giáo gian quốc doanh, làm TAY SAI cho CSVN nhằm phá vỡ Tinh thần Giáo dân đang lên, niềm hãnh diện cho Giáo Hội, và nguồn hy vọng cho Dân Tộc.=> Ngợm Gm NHƠN đang làm GƯƠNG XẤU làm giảm sút ĐỨC TIN của Giáo dân=> Ngợm Gm NHƠN không thể nào mở mồm nói về LƯƠNG TÂM trong sáng nữa vì ngợm mang lương tâm ác độc trước LƯƠNG TÂM chân thành của Giáo dân theo Lời dậy của Phúc Âm.=> Ngợm Gm NHƠN là tên HÈN HA ĐÊ TIỆN, với tuổi 72 rồi, mà còn ham danh lợi cho cá nhân để làm điều phản bội lại Giáo Hội và Dân Tộc=> Ngợm Gm NHƠN là tên TÒNG PHẠM với tội ác CSVN đã và còn tiếp tục.Ngợm Gm NHƠN hèn hạ, vô lương tâm, làm gương xấu, làm tay sai cho Cộng sản và tòng phạm với tội ác CSVN sẽ được chúng tôi phổ biến rộng rãi trong Tổng Giáo phận Hà Nội để GIÁO DÂN và LINH MỤC, NAM TU SĨ tránh xa tên ngợm Gm NHƠN này.Không phải chỉ riêng tên ngợm Gm NHƠN, mà cả đám ngợm Giáo gian quốc doanh đã và đang làm điều ác. Vì vậy, cúng tôi nhất quyết đem vụ Lm Phan Khắc Từ ra để kiện lên đến Vatican.Trọng kính,

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 24.04.2010


**

No comments: