Một cánh hồng trắng gởi đến quý bạn đã không còn MẸ, và một ca khúc chia sẻ về những sự mất mát to lớn này. Chúng ta không còn cơ hội nào được ngồi bên Mẹ và nghe lời Mẹ dạy nữa!
Bây giờ, chúng ta mới thấm thía hai chữ mồ côi!
MẸ VỀ CHÂN TRỜI THẬT XA
nhạc lời NGHIÊU MINH
tiếng hát QUỲNH LAN
Video HD
MP3