Friday, April 23, 2010

THƠ Ý NGA

*

NGƯỜI “MAY” ÁO QUAN

Viết thay nén hương đưa tiễn mt Người Lính.

Tôi là lính ra tù không manh áo

Vượt qua bao lửa máu tìm bình an,

Mưu sinh nghề đánh bóng những áo… quan

Đổi bát gạo nuôi đàn con nheo nhóc.

Mỗi chiếc “áo” làm ra tôi đều khóc

Nhớ bạn bè đất Bắc da bọc xương

Chiếu rách tìm, dù nhỏ hẹp tầm thường

Cũng không có bọc xác thân cùng cực.

Tay xóc dằm, gò từng manh… ký ức

Đóng, đục, cưa cho người lạ nằm vừa,

Lót vải êm bao hòm gỗ cài hoa

Và nước mắt cứ ứa… ngày bi lụy.

Tôi sáng, tối gò từng manh gỗ quý

Thương bạn thân, những thằng đã ra đi

Xót vợ hiền tần tảo bao hiểm nguy

Nuôi con dại chờ chồng, không thấy mặt.

Ngày em mất trời mưa râm bi đát

Hai thằng con ráp những mảnh ván giường

Giữa ruộng nương “kinh tế mới”, thắp hương

Nhường mẹ… ngủ bình an nơi cõi Phật.

Tôi may áo, áo cho người hoàn tất

Mà dân tôi áo rách đỏ “thiên đường”

Người lạ xa, thân được tẩm thơm hương

Xong một áo, áo nào tôi cũng khóc!

Tôi may áo bằng mưu toan đại cuộc

Buộc thân tàn phải âm ỷ lòng son

Dạy các con: -Chiếc Áo Mộng chưa tròn

Còn ấm áp, phải yêu hoài Tổ Quốc!

Ý Nga, 2.1.2010.EM ƠI! MẸ ĐI TÌM… BA RỒI!Kính dâng hương linh Nhạc Mẫu

Anh mất mẹ, mùa đông buồn áo não

Giọt lệ nào diễn tả hết lòng đau?


Nghĩa ân sâu… ngân nốt nhạc nghẹn ngào

Anh mất Mẹ! Từ nay xa vĩnh viễn!

Mới thăm viếng, còn nghe lời trìu mến

Lời mắng yêu còn thơm tựa hương hoa

Mà giờ đây Thân Mẫu về trời xa

Thế là hết! Mẹ tìm… Ba, thong thả.

Đường Sinh-Tử, lẽ huyền vi sự sống

Em này em! Có ai cưỡng được không?

Em này em! Tiễn Mẹ, nghe mềm lòng

Chiều gió lộng, hướng nào anh thưa gửi????

Ý Nga.


*

No comments: