Xin chia sẻ đến quý bạn yêu nhạc, một ca khúc
được viết lên trong ngày đau buồn chung đất nước.
GIÁO ĐƯỜNG CHIỀU ĐÔNG
nhạc lời NGHIÊU MINH
tiếng hát SƠN HÀ
Video clip (HD 1440 X 720)
MP3