Friday, January 8, 2010

TRUNG CỘNG TÀN ÁC VỚI THIẾU NHI

**TRUNG CỘNG CẦN CHIẾN THẮNG MÀ HY SINH CÁC THIẾU NHI....

Chủ Nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa vô nhân đạo. Bất cứ lãnh vực nào, họ cũng nghĩ đến lợi trước mắt, bất chấp đạo lý, tự do và nhân quyền.

Gia đình hay quốc gia đoạt được huy chương thì hãnh diện và khán giả coi thì thích thú nhưng có biết những đứa trẻ tôi nghiệp bị hành hạ, lợi dụng như thế nào ?
- Phải xa gia đình từ lúc 5-7 tuổi để vào nội trú như trong trại lính, sinh hoạt và ăn uống có kiểm
soát, tập từ 8-10 tiếng một ngày từ 5 giờ sáng
- Học ít nhất từ 5-7 năm rồi đi trình diễn hay dự thi tranh giải nếu được chọn.
- Bệnh tật, tai nạn hay bị loại là "phế thải ". Một cô huy chương vàng của Trung Cộng sau khi hết
thời đã phải bán cái huy chương để sống và nay đang ngồi bên vệ đường bán bánh bao.
Huy chương nào cũng có hai mặt là thế đó !!!!


Thế giới phải bỏ những trò do thiếu nhi biểu diễn và tẩy chay môn thể dục dụng cụ của cộng sản.
Những cuộc biểu diễn, những huy chương và tiền bạc của ban tổ chức, những tràng vỗ tay của khán thính giả là đẩy bọn ác vào tội lỗi và thiếu nhị vào vòng tai họa.

Trong kỳ Asean Games tại VN, có người nghe thấy bọn vận động viên 12-15 tuổi toàn nói tiếng Tàu nên tưởng VN mướn Tàu dự thi. Sau mới biết bọn này được đưa sang Tàu huấn luyện từ 5-7 tuổi.

Theo ông Steve Roush trưởng đoàn thế vận Mỹ quốc, Trung cộng đã tạo ra những cách thức luyện tập khiến cho người ta phải tranh luận. Trung cộng cần chiến thắng mà hy sinh các thiếu nhị . Thế vận là hy vọng của toàn cầu nhưng riêng Trung Cộng là hy sinh để thành vận động viên thế vận. . . Cách huấn luyện của Trung Cộng khiến cho người Mỹ kinh hãi (They're also creating some controversy about the way they train athletes — and what those kids sacrifice to win. Yes, Olympic hopefuls worldwide choose, on their own, to make sacrifices to become an Olympian.. . .And what's frightening for the U.S. is that China is still perfecting its training methods.
http://www.denverpost.com/sports/ci_10286616#ixzz0df5dDmLb

xin vào đây để xem các hình ảnh trong Địa ngục Trung Cộng


*

No comments: