Thursday, January 14, 2010

THƠ NGHIÊU MINH

*

Tho NM: Ta Ngo Doi Ta


(tranh Phan Vu Khanh)
Ta Ngỡ Đời Ta
Ta ngỡ đời ta như nhánh sông
Thuyền em xuôi ngược vớt trăng hồng
Hồn ta theo mãi...quên con nước
Thủy triều lên xuống. Em hư không!
Ta ngỡ đời ta như chiếc nôi
Nằm mơ từng giấc ngủ luân hồi
Khi lớn, khi yêu, và khi chết
Thiếu một lời ru. Em trùng khơi
Ta ngỡ đời ta như núi hoa
Rừng cây hương tỏa, muông thú ca
Và ta đứng mãi chờ trăng xuống
Trăng cũng tung tăng. Ta quên nhà
Ta ngỡ đời ta trong hỗn mang
Cộng trừ hơi thở với thời gian
Ta hát từ khi quen chen lấn
Trăng cũng hát theo. Ta hòa tan
Bao giờ ta không ngỡ gì nữa
Thì ta đã biệt cõi phù vân
Nơi đó có trăng chờ trước cửa
Trăng khép huyền không. Em tình nhân !
Nghiêu Minh

*

No comments: