Thursday, November 5, 2009

THƠ TRẦN MẠNH HẢO

***
Nếu Tổ Quốc Không Còn Biển

Trần Mạnh Hảo
>
> Nếu Tổ Quốc Không Còn Biển
> Oct 24, 2009 “…Nếu Tổ Quốc không còn
> biển, Dân tộc tôi sẽ chết đuối trên bờ,
> Chết đuối trên cao nguyên, Chết đuối trong bùn
> bô-xít…”
>
> Mất Hoàng Sa, Trường Sa
> Rồng Việt Nam không còn chỗ núp
> Không có lối ra
> Tổ Quốc như bị giam trong ngục
>
> Xin Ngô Quyền trở về
> Xin Trần Hưng Đạo trở về
> Dìm quân xâm lược
> Tổ Quốc nguy nan
> Mỗi người Việt Nam
> Hoá thành cọc nhọn
>
> Bán đảo Đông Dương biển mất gần hết
> Hồng Hà biết chảy về đâu?
> Cửu Long rồi giãy chết?
> Linh hồn cha Lạc Long Quân
> Không còn chốn đi về
>
> Cái lưỡi bò ngoại tộc
> Rót vào tai nhà đương cục
> Mười sáu chữ vàng
> Miệng vờ ôm hôn
> Tay lừa bóp cổ
> Lưỡi bò đang liếm sạch Biển Đông
>
> Trọng Thuỷ xưa
> Từng dùng lưỡi bò tỏ tình
> Lừa tình cướp nỏ
> Lừa tình cướp nước
> Trong miệng người anh em
> Giấu một lưỡi bò
>
> Nếu Tổ Quốc không còn biển
> Dân tộc tôi sẽ chết đuối trên bờ
> Chết đuối trên cao nguyên
> Chết đuối trong bùn bô-xít
>
> Tổ Quốc không chịu chết
> Biển Đông gầm đang hoá Bạch Đằng Giang
>
> Sài Gòn 11-9-2009
> Trần Mạnh Hảo
>


***
>

No comments: