(hungvanchan)
Giếng sâu em nối sợi dây dài
Ai ngờ giếng cạn, em tiếc hoài sợi dây!
Phải chi có anh ở đây
Nhờ anh xuống giếng lấy chiếc ...giày em lên!