Friday, November 13, 2009

LICH SỬ VIỆT NAM

"Thời đại của tôi", một cách nhìn lại lịch sử cận và hiện đại Việt Nam

Ánh Nguyệt

Bài đăng ngày 21/10/2009 Cập nhật lần cuối ngày 22/10/2009 13:20 TU

Giáo sư Vũ Quốc Thúc

Giáo sư Vũ Quốc Thúc

"Thời đại của tôi" là một tác phẩm biên khảo dày 400 trang vừa được xuất bản tại Pháp. Tác giả quyển sách là giáo sư Vũ Quốc Thúc, đưa ra một cách nhìn khác về lịch sử cận và hiện đại Việt Nam. Được biết là quyển biên khảo này gồm hai tập, tập nhì sẽ được cho ra mắt độc giả trong thời gian tới

I

Nói rằng ‘’Thời đại của tôi’’, quyển sách của giáo sư Vũ Quốc Thúc do hội Bạn Văn vừa xuất bản tại Pháp là một tác phẩm biên khảo lịch sử như tiểu tựa sách có ghi ‘’Nhìn lại 100 năm lịch sử’’, điều này không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng hẳn.

"Thời đại của tôi" tập 1, là phần trình bày lịch sử nước nhà từ lúc quân Pháp chiếm miền Nam Việt Nam từ cuối những năm 1850, tới giai đoạn Việt Nam trong cuộc thế chiến 1939-1945, rồi Việt Nam giành độc lập, sau đó trong cảnh phân chia lãnh thổ, tái thống nhất, thiết lập nhà nước xã hội chủ nghĩa dẫn tới phong trào di tản ra nước ngoài của hàng triệu người Việt Nam…. quả đúng là một công trình nghiên cứu lịch sử nước nhà thời cận đại và hiện đại.

Nhưng phần mục lục tập 2 quyển "Thời đại của tôi" được tác giả giới thiệu trước ở những trang cuối cho thấy thực ra, ngoài vai trò biên khảo, "Thời đại của tôi" tập 1 là phần dạo đầu quyển tự thụật của một chứng nhân lịch sử, đã kinh qua bao nỗi thăng trầm của đất nước và của chế độ miền nam Việt Nam.

Điều đáng nói, "Thời đại của tôi" , tập 1 là một cách nhìn mới mẻ về lịch sử Việt Nam 100 năm qua. Mới mẻ cũng vì cách sưu tầm tài liệu và cũng vì tư cách không phải là sử gia của tác giả, tạo thú vị cho người đọc.

***

No comments: