Friday, October 23, 2009

CHÍNH TRỊ & XÃ HỘI


***

ĐỘC LẬP & TỰ DO CHO VIỆT NAM

Sơn Trung

Từ khi Pháp xâm lược Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã tích cực tranh đấu cho độc lập và tự do của Việt Nam.Sau 1945, và sau 1975, nhân dân Việt Nam lại phải lên đường làm những cuộc tranh đấu nữa cho độc lập và tự do của Việt Nam.

Cộng sản cũng hô hào tranh đấu cho độc lập và tự do cho Việt Nam nhưng đó là độc lập và tự do giả hiệu. Dưới ách cộng sản, dân ta không có tự do, dân chủ. Cộng sản sát hại, giam cầm những nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ. Chúng tước đoạt mọi quyền tự do như tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do cư trú, tự do lao động. Chúng cướp đất đai, tài sản của nhân dân và của các giáo hội. . .

Dưới ách cộng sản, nước ta cũng không có độc lập vì nước ta bị lệ thuộc Nga Tàu, nhất là hiện nay, nước ta đang đứng trước hiểm họa bị Trung Cộng xâm lược.
Trung cộng không những là hiểm họa của dân tộc Việt Nam mà còn là mối đe dọa hoà bình thế giới. Sau khi Mỹ rút lui khỏi Việt Nam, và Liên Xô không còn xưng hùng xưng bá nữa, Trung Cộng quyết tâm xâm chiếm Thái Bình dương và bành trướng khắp thế giới.

Chúng đã đến Cao Nguyên và xâm chiếm nhiều địa điểm tại Việt Nam dưới hỉnh thức xâm lược kinh tế nhưng sự thực đó là những đội quân tiền phong của đế quốc Trung Cộng. Nhưng quan trọng nhất là chúng đã cho người của chúng nắm chính quyền Việt Nam. Bọn cộng sản Việt Nam nay là những tên bù nhìn, nô lệ Trung Quốc. Chúng là những Mạc Đăng Dung, Lê Chiêu Thống cắt đất dâng ngọai bang, rước voi về giày mả tổ. Trong đại hội đảng cộng sản Việt Nam kỳ trước, Hồ Cẩm Đào đã sang chủ tọa và ra lịnh cho bọn cộng sản Việt Nam phải bầu cho Nông Đức Mạnh tiếp tục làm Tổng bí thư để phục vụ quyền lợi Trung Quốc. Đó là một bằng chứng cụ thể cho việc cộng sản bán nước, nô lệ Trung Quốc.

Trước sự xâm lược của Trung Quốc, bọn lãnh đạo cộng sản Việt Nam chỉ biết cúi đầu tuân lệnh trong khi chúng hung hãn khủng bố nhân dân, bỏ tù các nhà báo, nhà tranh đấu , sinh viên, học sinh và thanh niên lên tiếng chống Trung Quốc xâm lược.

Trước nguy cơ này, nhân dân ta có hai nhiệm vụ song song:

1-Tranh đấu cho tự do, dân chủ tại Việt Nam

Phải lật đổ, phải tiêu diệt cộng sản để đòi quyền tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam.Còn cộng sản thì tổ quốc bị phản bội, nhân dân bị khủng bố và bị bóc lột. Chúng ta không thể nào tin tưởng vào những lời giả dối của cộng sản Việt Nam.

2-Tranh đấu chống Trung Quốc xâm lược

Ông cha ta đã tốn xưong máu xây dựng tổ quốc Việt Nam nhưng bọn Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh đã bán nước cho Trung Quốc, cam tâm làm nô lệ Trung Quốc. Chúng ta phải tranh đấu đòi lại núi sông và biển cả đã và đang bị xâm lược.

Cộng sản là trở ngại chính cho công cuộc giải phóng dân tộc vì hầu hết bọn chúng đã bán linh hồn cho Trung Quốc.Còn cộng sản là còn nô lệ cho Trung Quốc và nô lệ cho giai cấp cộng sản thống trị tàn ác và hèn nhát.

Tự nhân dân ta phải tranh đấu đòi tự do, hạnh phúc cho mình và độc lập cho Tổ quốc. Phải tiêu diệt cộng sản, ta mới xây dựng một nước Việt Nam hùng mạnh để đem lại tự do, dân chủ cho nhân dân và đương đầu với Trung Quốc và các thế lực xâm lược. Phải tiêu diệt cộng sản, chúng ta mới được thế giới ủng hộ trong công cuộc vệ quốc và kiến quốc.
Chúng ta phải tiêu diệt cộng sản thì mới có thể đoàn kết với các nước lân bang và các các cường quốc trên thế giới để chống bá quyền Trung Quốc.
Phải giải trừ cộng sản thì nhân dân quốc nội và quốc ngoại mới cùng nhau đoàn kết xây dựng Việt Nam thực sự độc lập, tư do và dân chủ.

Nếu nhân dân ta cúi đầu theo lệnh Trung Cộng và Việt Cộng, thì không bao lâu, bản đồ Việt Nam và nòi giống Việt Nam sẽ không còn tồn tại.

Sơn Trung


***

No comments: