Wednesday, September 9, 2009

THƠ NGHIÊU MINH

(huynhmythuan)
Lãng đãng tuổi chiều
Tuổi bình yên xa bầy chen lấn
Xa lợi danh nhìn ruồi muỗi bay
Chiều nhâm nhi vài hạt đậu phộng
Viết câu thơ ngâm với cỏ cây!
Ta ngồi đây giữa hàng tre trúc
Un khói lên nướng con chuột đồng
Ồ sang quá, giữa tuồng vinh nhục
Đòi hỏi chi hơn, nước lớn ròng?
Hồn sảng khoái nhìn đất trời như một
Chút nệm êm thơm mùi rạ rơm
Đừng hỏi ta là xe ngựa chốt
Mà hỏi ta chừng nào về nguồn?
Tự dưng ta thèm một hơi thuốc
Mùi thuốc rê vấn giấy nhật trình
Như thuở ta gặp em ngoài ruộng
Và rước về xây một cuộc tình
Từ đó, ta tù mù lãng đãng
Mê vọng cổ hát bóng cải lương
Bởi em, cành trúc xinh cổ án
Đêm hiện về trên vách ...soi gương!
Và cứ thế... bình thường đơn giản
(Đến hôm nay mới biết ...bình thường!)
Khi xung quanh còn miểng súng đạn
Ta cười tươi, nghĩa là trời còn thương!
Nghiêu Minh

No comments: